За нас

Мисия

Фондация “Пловдив 2019” работи за промяна във възприемането на културата като ефективно средство за подобряване на средата за живот и за развиване на взаимоотношенията между хората.

Визия

Пловдив се гордее с древното си наследство и със статута си като един от най-старите градове в Европа. Следите от дълбоки пластове минало са белязали идентичността на града и неговите жители. Преселници от различни държави, бежанци от войните, предприемачи, индустриалци са трупали своя принос върху това наследство, за да оформят Пловдив като център на занаяти и търговия, в който се зараждат и първите прояви на организиран културен живот в модерната история на България – училища, библиотеки, музеи, издателства, театри, университети.

Срещата между култури, общности и групи винаги е била най-голямото предизвикателство и едновременно най-силният двигател в развитието му. Затова и мотото “Заедно”, с което Пловдив спечели титлата ЕСК, е толкова важно за успешния му преход към разпознаваем и активен европейски център.

“Пловдив Заедно” е визия за успешно и продуктивно съчетаване на минало и съвремие, както и за изграждане на осъзнато и ангажирано общество.

Ценности

Европейска столица на културата предлага уникалната възможност за възприемане и реализиране на основни европейски ценности и за постигането на:

Заличаване на междукултурните и междуличностните граници, постигане на взаимна толерантност.

Възраждане и облагородяване на средата за свободно и съвместно съжителство.

Развиване на културата с възможностите, технологиите и средствата на съвремието.

Промяна на стереотипите за другия и за града и осъзнаване на нуждата от образование.

Фондация “Пловдив 2019” е организацията, която подготви кандидатурата на Пловдив за титлата Европейска столица на културата и която носи отговорността за успешната реализация на проекта с всички съпътстващи го дейности по популяризация на града и на страната. Заедно със своите партньори, фондацията подкрепя развитието на мрежи, устойчиви инициативи и структури, които допринасят за повишаване на икономическия, туристическия и културния интерес и позиционирането на Пловдив и неговите граждани, както и на съвременната българска култура в международен контекст.

#Заедно създаваме културното наследство на бъдещето.


УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

ДОКЛАД НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 2016 г.

ДОКЛАД ОТ ПЪРВИ ОФИЦИАЛЕН МОНИТОРИНГ 2016 г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“ за 2016 г.

ПРОГРАМА И ДЕЙНОСТ ЗА 2017 г.


Апликационната книга Пловдив 2019 – Европейска столица на културата, може да изтеглите ТУК