Гено Дойков

Експерт маркетинг и реклама

geno.doykov@plovdiv2019.eu
+359 884 745 051

Гено Дойков е бакалавър по „Археология“, и магистър по „Културен туризъм“. Завършва бакалавърската и магистърската си степени в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 2017 година.

В продължение на цялото си образование, той работи по проекти сързани с развитието на град Плводив, на основа неговото историческо и археологическо минало. Взимал е участие в големите проекти по ревитализиране на градската среда, а именно проекта по ревитализиране на пл. „Римски стадион“ в двете му фази, разкопките на „Одеона“ и т.н.

Почти две години е служител в ОП „Туризъм“ – Пловдив, и трупа опит в сферата на туризма, развивайки контактите на града и презентирайки го пред неговите посетители, като бъдеща „Европейска столица на културата 2019“.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата