Управителен съвет на фондация "Пловдив 2019"

Управителният съвет е висшият орган на управление на “Пловдив 2019”. Състои се от 9 члена, които се посочват от Общинския съвет на град Пловдив и се избират за период от 5 години. Управителният съвет разглежда и одобрява основни документи, програми, отчети, бюджети и разходи в дейността на фондацията. Неговата фунция е да съблюдава спазването на решенията на учредителя в лицето на Общинския съвет. 

Участието на Управителният съвет в процеса на осъществяване на инициативата е ключово, тъй като членовете на Управителния съвет като представители на общината, на местния бизнес и на културните среди съдействат и за осигуряването на обществена, финансова и институционална подкрепа за работата на фондацията.

Към структурата на фондацията по статут функционира също и контролен съвет, чийто членове са Ангелина Топчиева, Веселин Маневски и Емил Русинов. Общинският съвет на град Пловдив, като учредител, разглежда и одобрява годишните програми, отчети и бюджети след тяхното утвърждаване от Управителния съвет.


В Управителен съвет на фондация „Пловдив 2019“ са:

  • Инж. Иван Тотев – председател на УС
  • Г-н Стефан Стоянов - зам.-председател на УС
  • Г-н Александър Държиков
  • Г-жа Тони Симидчиева
  • Проф. д-р Стефан Костянев
  • Г-н Антон Баев
  • Г-н Христо Гюлев
  • Г-н Матей Матеев

ТУК може да изтеглите решенията на Общински съвет Пловдив, които определят членовете на Управителните съвети от учредяването на Фондацията досега.


Инж. Иван Тотев

Председател на УС

Стефан Стоянов

Зам.-председател на УС

Александър Държиков

Член на УС

Тони Симидчиева

Член на УС

Проф. д-р Стефан Костянев

Член на УС

Антон Баев

Член на УС

Христо Гюлев

Член на УС

Матей Матеев

Член на УС

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата