Екип Пловдив 2019

В структурата на “Пловдив 2019” служителите са разпределени според своята експертиза в няколко отдела, които обхващат артистична дейност и продукция, маркетинг и реклама, международни взаимоотношения, връзки с обществеността, администрация и финанси, юрисконсулт. Европейска столица на културата е уникален за България проект, който развива за първи път специфични знания и умения в екипа на Фондацията и неговите партньори, като естествена част от наследството на инициативата.

Осъществяването на проект от мащаба на  Европейска столица на културата изисква екип, който е готов да посреща предизвикателствата по пътя, да предлага експертни решения и творчески подходи, да работи на терен, да общува отдадено с всички партньори, да се самоусъвършенства постоянно, да се разширява и да предава щафетата :)

Артистичният и изпълнителният директори са на едно ниво в управлението на Фондацията, което гарантира и равнопоставеността на дейностите в екипа. Структурата на екипа следва описаното в апликационната книга и структурата на програмата. Четири проектни мениджъри и експертите в артистичния екип отговарят за четирите програмни платформи. Всеки от проектите в програмата има съответния координатор в екипа на Фондацията. Важна част от дейността на артистичния екип е развитието на доброволческата програма с отделни координатори, които работят в плътно взаимодействие с отговорниците по проекти и с продукционния екип. През 2020 и 2021 г. се правят две поетапни планувани съкращения на екипа, спрямо програмата и дейността на Фондацията.

В дейността си “Пловдив 2019” ползва също и външни сътрудници – финансов контрольор, юридически съветници, оценители, социолози, куратори, преводачи, фотографи, дизайнери.

Офисът на Фондация “Пловдив 2019” се намира на ул. Райко Даскалов 2, в сърцето на град Пловдив, а през годината на титлата екипът бе на четвъртия и петия етаж в СКЛАД - бившия тютюнев склад в Тютюневия град на ул. Екзарх Йосиф 16 в Пловдив. Срещите с екипа на Фондацията се организират с предварителна уговорка със служителите на посочените телефони и имейл адреси:


Кирил Велчев

Изпълнителен директор

Светлана Куюмджиева

Артистичен директор от 2015 до 2021 г.

Антоанета Димитрова

Главен счетоводител

Виктор Янков

Експерт проекти и събития

Франц Кадири

Експерт проекти и събития

Ренета Георгиева

Мениджър проекти и събития

Нели Благова

Експерт проекти и събития

Станислава Ташева

Експерт проекти и събития

Диана Иванова

Експерт проекти и събития

Лидия Вълева

Финансов контрол

Надежда Ганева

Експерт проекти и събития

Росица Черпокова

Експерт Проекти и събития

Maрия Барбанакова

Счетоводител

Росица Джоглова

Специалист контрол на разходи по проекти

Мира Зрънчева

Офис мениджър

Лиляна Папукчиева

Домакин

Радост Иванова

Заместник-директор маркетинг, реклама и търговска дейност

Гина Кафеджиян

Експерт проекти и събития Заместник-директор Програма

Цветелина Пенева

Експерт връзки с обществеността

Александра Дарбоклиева

Експерт проекти и събития

Ваня Грозданова

Мениджър проекти и събития

Ева - Мария Райчевска

Юрист, Експерт проекти и събития

Тамара Димитрова

Юрисконсулт

Елица Василева

Експерт проекти и събития

Станислава Ангелова

Експерт проекти и събития

Деница Шишкова

Eксперт проекти и събития

Гено Дойков

Експерт проекти и събития

Такухи Тавитян

Eксперт проекти и събития

Евгения Димитрова

Експерт проекти и събития

Даниела Велинова

Експерт връзки с обществеността

Десислава Пейчинова

Експерт Международна дейност

Ками Клифтън

Експерт координатор доброволци

Росица Тодорова

Главен счетоводител

Любена Каракехайова

Счетоводител

Гергана Стойкова

Счетоводител

Нели Стефанова

Специалист контрол на разходи по проекти

Дима Стоянова

Специалист контрол на разходи по проекти

Виолета Динчева

Експерт маркетинг и реклама

Тони Станкова

Експерт маркетинг и реклама

Милена Петкова

Експерт маркетинг и реклама

Йордан Бончев

Експерт маркетинг и реклама

Димитър Далчев

IT eксперт

Лина Атура

Експерт проекти и събития

Даниел Драганов

Експерт международна дейност

Петя Терзийска

Експерт маркетинг и реклама

Марина Станишева

Експерт международна дейност

Силвия Стантън

Експерт международна дейност

Таня Христова

Офис мениджър

Меглена Милева

Експерт труд и работна заплата

Виктория Тодорова

Експерт маркетинг и реклама

Мария Колева

Стажант

Фрея Брасе

Стажант

Роми Гешире

Стажант

Теса Лунц

Стажант

Никол Делчева

Стажант

Александрос Цицос

Директор маркетинг и комуникации

Стефка Попова

Заместник-директор административна дейност

Милен Миленов

Експерт проекти и събития

Илияна Илиева

Юрисконсулт

Юлия Иванова

Финансов контрольор

Александра Димитрова

Експерт международна дейност

Торбен Щайн

Маркетинг стажант

Калина Кръстева

Експерт маркетинг и реклама

Деница Пилкова

Експерт маркетинг и реклама

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата