Екип Пловдив 2019

В структурата на “Пловдив 2019” служителите са разпределени според своята експертиза в няколко отдела, които обхващат артистична дейност и продукция, маркетинг и реклама, международни взаимоотношения, връзки с обществеността, администрация и финанси, юрисконсулт. Европейска столица на културата е уникален за България проект, който развива за първи път специфични знания и умения в екипа на Фондацията и неговите партньори, като естествена част от наследството на инициативата.

Осъществяването на проект от мащаба на  Европейска столица на културата изисква екип, който е готов да посреща предизвикателствата по пътя, да предлага експертни решения и творчески подходи, да работи на терен, да общува отдадено с всички партньори, да се самоусъвършенства постоянно, да се разширява и да предава щафетата :)

Артистичният и изпълнителният директори са на едно ниво в управлението на Фондацията, което гарантира и равнопоставеността на дейностите в екипа. Структурата на екипа следва описаното в апликационната книга и структурата на програмата. Четири проектни мениджъри и експертите в артистичния екип отговарят за четирите програмни платформи. Всеки от проектите в програмата има съответния координатор в екипа на Фондацията. Важна част от дейността на артистичния екип е развитието на доброволческата програма с отделни координатори, които работят в плътно взаимодействие с отговорниците по проекти и с продукционния екип. През 2020 и 2021 г. се правят две поетапни планувани съкращения на екипа, спрямо програмата и дейността на Фондацията.

В дейността си “Пловдив 2019” ползва също и външни сътрудници – финансов контрольор, юридически съветници, оценители, социолози, куратори, преводачи, фотографи, дизайнери.

Офисът на Фондация “Пловдив 2019” се намира на ул. Райко Даскалов 2, в сърцето на град Пловдив, а през годината на титлата екипът бе на четвъртия и петия етаж в СКЛАД - бившия тютюнев склад в Тютюневия град на ул. Екзарх Йосиф 16 в Пловдив. Срещите с екипа на Фондацията се организират с предварителна уговорка със служителите на посочените телефони и имейл адреси:


Кирил Велчев

Изпълнителен директор

Антоанета Димитрова

Главен счетоводител

Виктор Янков

Експерт проекти и събития

Станислава Ташева

Експерт проекти и събития

Франц Кадири

Експерт проекти и събития

Нели Благова

Експерт проекти и събития

Диана Иванова

Експерт проекти и събития

Лидия Вълева

Финансов контрол

Надежда Ганева

Експерт проекти и събития

Maрия Барбанакова

Счетоводител

Росица Джоглова

Специалист контрол на разходи по проекти

Лиляна Папукчиева

Домакин

Светлана Куюмджиева

Артистичен директор от 2015 до 2021 г.

Радост Иванова

Заместник-директор маркетинг, реклама и търговска дейност

Ренета Георгиева

Експерт проекти и събития

Гина Кафеджиян

Експерт проекти и събития Заместник-директор Програма

Цветелина Пенева

Експерт връзки с обществеността

Александра Дарбоклиева

Експерт проекти и събития

Ваня Грозданова

Мениджър проекти и събития

Ева - Мария Райчевска

Юрист, Експерт проекти и събития

Тамара Димитрова

Юрисконсулт

Елица Василева

Експерт проекти и събития

Станислава Ангелова

Експерт проекти и събития

Деница Шишкова

Eксперт проекти и събития

Гено Дойков

Експерт проекти и събития

Такухи Тавитян

Eксперт проекти и събития

Евгения Димитрова

Експерт проекти и събития

Даниела Велинова

Експерт връзки с обществеността

Десислава Пейчинова

Експерт Международна дейност

Ками Клифтън

Експерт координатор доброволци

Росица Тодорова

Главен счетоводител

Росица Черпокова

Експерт Проекти и събития

Любена Каракехайова

Счетоводител

Гергана Стойкова

Счетоводител

Нели Стефанова

Специалист контрол на разходи по проекти

Дима Стоянова

Специалист контрол на разходи по проекти

Виолета Динчева

Експерт маркетинг и реклама

Тони Станкова

Експерт маркетинг и реклама

Милена Петкова

Експерт маркетинг и реклама

Йордан Бончев

Експерт маркетинг и реклама

Димитър Далчев

IT eксперт

Лина Атура

Експерт проекти и събития

Даниел Драганов

Експерт международна дейност

Петя Терзийска

Експерт маркетинг и реклама

Марина Станишева

Експерт международна дейност

Силвия Стантън

Експерт международна дейност

Таня Христова

Офис мениджър

Меглена Милева

Експерт труд и работна заплата

Виктория Тодорова

Експерт маркетинг и реклама

Мира Зрънчева

Офис мениджър

Мария Колева

Стажант

Фрея Брасе

Стажант

Роми Гешире

Стажант

Теса Лунц

Стажант

Никол Делчева

Стажант

Александрос Цицос

Директор маркетинг и комуникации

Стефка Попова

Заместник-директор административна дейност

Милен Миленов

Експерт проекти и събития

Илияна Илиева

Юрисконсулт

Юлия Иванова

Финансов контрольор

Торбен Щайн

Маркетинг стажант

Деница Пилкова

Експерт маркетинг и реклама

Александра Димитрова

Експерт международна дейност

Калина Кръстева

Експерт маркетинг и реклама

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата