Екип Пловдив 2019

Според структурата на “Пловдив 2019”, служителите са разпределени според своята експертиза в няколко отдела, които обхващат артистична дейност и продукция, маркетинг и реклама, международни взаимоотношения, връзки с обществеността, администрация и финанси, юрисконсулт. Европейска столица на културата е уникален за България проект, който развива за първи път специфични знания и умения в екипа на фондацията и неговите партньори, като естествена част от наследството на инициативата.

Осъществяването на проект от мащаба на  Европейска столица на културата изисква екип, който е готов да посреща предизвикателствата по пътя, да предлага експертни решения и творчески подходи, да работи на терен, да общува отдадено с всички партньори, да се самоусъвършенства постоянно, да се разширява и да предава щафетата :)

Артистичният и изпълнителният директори са на едно ниво в управлението на фондацията, което гарантира и равнопоставеността на дейностите в екипа. Структурата на екипа следва описаното в апликационната книга и структурата на програмата. Четири проектни мениджъра и експертите в артистичния екип отговарят за четирите програмни платформи. Всеки от проектите в програмата има съответния координатор в екипа на фондацията. 

В дейността си “Пловдив 2019” ползва също и външни сътрудници – финансов контрольор, юридически съветници, оценители, социолози, куратори,  преводачи, фотографи, дизайнери.

Важна част от дейността на артистичния екип е развитието на доброволческата програма с отделен координатор, който работи в плътно взаимодействие с отговорниците по проекти и с продукционния екип.

Офисите на фондация “Пловдив 2019” се намират на третия и петия етаж в красивата ъглова сграда на ул. Райко Даскалов 2 в Пловдив. Срещите с екипа на фондацията се организират с предварителна уговорка със служителите на посочените телефони и имейл адреси.


Кирил Велчев

Изпълнителен директор

Светлана Куюмджиева

Артистичен директор

Радост Иванова

Заместинк-директор Маркетинг, реклама и търговска дейност

Стефка Попова

Заместник-директор Административна дейност

Виктор Янков

Заместник-директор Международна дейност

Цветелина Пенева

Експерт Връзки с обществеността

Гина Кафеджиян

Мениджър проекти и събития

Станислава Ташева

Мениджър проекти и събития

Ренета Георгиева

Експерт проекти и събития

Ваня Грозданова

Експерт проекти и събития

Нели Благова

Експерт проекти и събития

Елица Василева

Експерт проекти и събития

Франц Кадири

Координатор доброволци и регионални връзки

Александра Димитрова

Експерт Международна Дейност

Виолета Динчева

Експерт маркетинг

Виктория Тодорова

Експерт маркетинг и реклама

Деница Пилкова

Маркетинг експерт

Димитър Далчев

IT eксперт

Росица Тодорова

Главен Счетоводител

Илияна Илиева

Юрисконсулт

Любена Каракехайова

Счетоводител

Гергана Стойкова

Счетоводител

Мира Зрънчева

Офис мениджър

Лиляна Папукчиева

Домакин

Инициатори


Партньори

Матера

Сподели страницата