Екип Пловдив 2019

Според структурата на “Пловдив 2019”, служителите са разпределени според своята експертиза в няколко отдела, които обхващат артистична дейност и продукция, маркетинг и реклама, международни взаимоотношения, връзки с обществеността, администрация и финанси, юрисконсулт. Европейска столица на културата е уникален за България проект, който развива за първи път специфични знания и умения в екипа на фондацията и неговите партньори, като естествена част от наследството на инициативата.

Осъществяването на проект от мащаба на  Европейска столица на културата изисква екип, който е готов да посреща предизвикателствата по пътя, да предлага експертни решения и творчески подходи, да работи на терен, да общува отдадено с всички партньори, да се самоусъвършенства постоянно, да се разширява и да предава щафетата :)

Артистичният и изпълнителният директори са на едно ниво в управлението на фондацията, което гарантира и равнопоставеността на дейностите в екипа. Структурата на екипа следва описаното в апликационната книга и структурата на програмата. Четири проектни мениджъра и експертите в артистичния екип отговарят за четирите програмни платформи. Всеки от проектите в програмата има съответния координатор в екипа на фондацията. 

В дейността си “Пловдив 2019” ползва също и външни сътрудници – финансов контрольор, юридически съветници, оценители, социолози, куратори,  преводачи, фотографи, дизайнери.

Важна част от дейността на артистичния екип е развитието на доброволческата програма с отделен координатор, който работи в плътно взаимодействие с отговорниците по проекти и с продукционния екип.

Офисите на фондация “Пловдив 2019” се намират на четвъртия и петия етаж в СКЛАД - бившия тютюнев склад в Тютюневия град на ул. Екзарх Йосиф 16 в Пловдив. Срещите с екипа на фондацията се организират с предварителна уговорка със служителите на посочените телефони и имейл адреси:


Кирил Велчев

Изпълнителен директор

Светлана Куюмджиева

Артистичен директор

Радост Иванова

Заместник-директор Маркетинг, реклама и търговска дейност

Виктор Янков

Заместник-директор Международна дейност

Гина Кафеджиян

Заместник-директор Програма

Цветелина Пенева

Експерт Връзки с обществеността

Ева - Мария Райчевска

Юрисконсулт

Тамара Димитрова

Юрисконсулт

Станислава Ташева

Мениджър проекти и събития

Ренета Георгиева

Мениджър проекти и събития

Ваня Грозданова

Мениджър проекти и събития

Нели Благова

Експерт проекти и събития

Елица Василева

Експерт проекти и събития

Деница Шишкова

Eксперт проекти и събития

Станислава Ангелова

Експерт проекти и събития

Александра Дарбоклиева

Експерт проекти и събития

Лина Атура

Експерт проекти и събития

Диана Иванова

Експерт проекти и събития

Такухи Тавитян

Eксперт проекти и събития

Даниел Драганов

Експерт международна дейност

Марина Станишева

Експерт международна дейност

Евгения Димитрова

Експерт проекти и събития

Франц Кадири

Координатор доброволци и регионални връзки

Ками Клифтън

Експерт координатор доброволци

Росица Тодорова

Главен счетоводител

Любена Каракехайова

Счетоводител

Меглена Милева

Експерт труд и работна заплата

Гергана Стойкова

Счетоводител

Юлия Иванова

Финансов контрольор

Лидия Вълева

Специалист контрол на разходи по проекти

Нели Стефанова

Специалист контрол разходи

Антоанета Димитрова

Специалист контрол на разходите по проекти

Дима Стоянова

Специалист контрол на разходи по проекти

Гено Дойков

Експерт маркетинг и реклама

Виолета Динчева

Експерт маркетинг и реклама

Петя Терзийска

Маркетинг експерт

Милена Петкова

Експерт маркетинг и реклама

Виктория Тодорова

Експерт маркетинг и реклама

Тони Станкова

Експерт маркетинг и реклама

Веска Иванова

Офис мениджър

Мира Зрънчева

Офис мениджър

Таня Христова

Офис мениджър

Димитър Далчев

IT eксперт

Мария Колева

Стажант

Лиляна Папукчиева

Домакин

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата