Представяне на платформа Читалища (по проект Кварталите на Пловдив – ЗАЕДНО)

На 20 декември 2018 г. в читалище „Шалом Алейхем 1945" беше представена пилотната версия на онлайн платформа „Читалища“, която включва и свързва всички читалища в град Пловдив и представя тяхната дейност във виртуална информационна мрежа с единен събитиен календар. Платформа „Читалища" е един от резултатите на проекта „Кварталите на Пловдив ЗАЕДНО“.

На срещата присъстваха представители на голяма част от читалищата в града, екипа и партньорите по проекта, представители от ОФ „Пловдив 2019“. Онлайн платформата е с адрес www.zachitalishta.com и е интегрирана към цялостното виртуално портфолио на Пловдив. Представена беше първоначалната разработка и дизайн на сайта, неговата информативност и функционалност. Основните категории в него са списък на всички читалища, организирани по райони, с тяхна кратка история и описания, техните дейности, пространства като библиотеки, читални, изложбени пространства, концертни зали и много други. Платформата предлага обновяващ се събитиен календар и актуални новини от читалищата и тяхната дейност.

Сайтът има интегрирана карта с всички читалища в Пловдив и тяхната локация. Акцент в платформата е възможността да се изпращат запитвания към читалищата относно наемане на пространства, помещения за различни събития или участие в дейности. Като част от основната идея на онлайн платформа „Читалища“ е видимостта, достъпа до култура и единен календар на културните събития във всички квартални читалища на Пловдив. Платформата ще се подобрява и обновява през цялата 2019 г.

Проектът се реализира през 2018 и 2019 г. и включва създаването на виртуално портфолио на кварталите на Пловдив, част от които са и читалищата. Целта е да се представят кварталите и общностите на Пловдив в тяхната ЗАЕДНО-ст. Кварталите на град Пловдив имат свой собствен живот, своя памет и образи, които често остават непознати. Екипът по проекта осъществява етнографско и визуално картографиране на Пловдив, което цели да представи кварталните наследства и заедно с това да проследи живота на читалищата и участието на гражданите в културния живот на града.


Проектът се осъществява от екип на Катедра Етнология на Философско-исторически факултет ПУ "Паисий Хилендарски", с ръководител доц. д-р Меглена Златкова, с подкрепата на ОФ „Пловдив 2019“, Община Пловдив, в партньорство с Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор", Фондация Стойна Кръстанова; Народно читалище „Шалом Алейхем – 1945“, с помощта на РЕКИЦ – Пловдив, Съюза на общинските читалища – Пловдив и с техническата подкрепа на CartLab към ПУ.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата