Get To Stolipinovo – #GetToAction

Името на проекта “GetToStolipinovo” е преднамерена игра на думи с акцент върху промяна на мислене и значения – вместо „гето“ (ghetto), квартал „Столипиново“ е представен като място, до което се стига (get to). В допълнение проектът цели да представи възможност за разбиране на „Столипиново“ (друго значение на get). Проектът е с дългосрочно въздействие, насочен е към местните младежи в Столипиново и възможностите за тяхното активно участие в обществения живот.

#GetToAction (януари 2018 г. - декември 2019 г.) - граждански работилници (януари 2018 г. - декември 2019 г., всяка втора седмица) работни срещи и семинари с дискусии за работа на младежите на терен и възможните начини за решаване на проблемите на общността (март, юли, декември 2018 г. - април, септември 2019 г.), инициативи и кампании, доброволчество за микропроекти (януари 2018 г. - декември 2019 г.),


“GetToStolipinovo” се осъществява от Сдружение “Младежки клуб Рома - Столипиново 1996”.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата