Помагало за творческо писане в училище: словесни магии

Проектът ще разработи онлайн ресурси за насърчаване на четенето и писането, което да насочи учители и обучители да провеждат интерактивни, забавни и вдъхновяващи дейности с ученици от 1-ви до 4-ти и от 5-ти до 7-ми клас. В основата на пособието ще стоят материали, които съдържат доказан и работещ опит от Обединеното кралство, като те ще бъдат доразработени и адаптирани от експерти заедно с отворена работна група от учители, обучители и заинтересовани страни от Пловдив.

Новото пособие и поредицата от семинари по внедряването му ще дадат нова мотивация и нови инструменти на работещите с деца. Проектът развива постигнатото и надгражда успехите на проекта „Училище за словесни магии“, реализиран през 2019 г. В рамките на голямата цел за насърчаване на творческото развитие на децата и младежите, проектът ще подпомогне пловдивските учители, обучители, библиотекари и експерти в работата им с деца.


Проект на Британски съвет България, част от програма Наследство на Пловдив 2019.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата