Утвърдени художници от края на XX век до днес

Проектът Утвърдени художници от края на XX век до днес има за цел да представи поколението творци, които създават своите произведения в края на ХХ и началото на ХХI век. Той надгражда изложбата на Градска художествена галерия – Пловдив от 2019 година Художественият отдел на Изложението – Пловдив 1892, представила именити български художници, творили в края на XIX и средата на XX век.

Целта на настоящия проект е запазване на позицията на град Пловдив като постоянна културна дестинация, присъстваща трайно в световния културен календар след домакинството на ЕСК през 2019 г.

За да осъществи тази идея, екипът на Градска художествена галерия – Пловдив представя художествени произведения на плеяда творци от края на 80-те години на миналия век до наши дни.

Проектът плануван за юли 2022 г. в пространството на Изложбена зала „2019“ и предвижда четири направления:

  • Имена - организиране на изложба, плод на изследванията на изкуствоведи и куратори от Градска художествена галерия – Пловдив.
  • Диалози - поредица от срещи, на които културната общественост на града ще има възможност да се срещне с част от творците, представени в галерията, както и да присъства на беседи, водени от изкуствоведи, куратори и колекционери. 
  • Ателие – организиране на творческа работилница, в която пловдивски творци ще представят техники и умения в живописта, графиката, скулптурата и дизайна. 
  • Памет - представя документален филм за някои от големите български художници, които вече не са между нас. Този филм запознава публиката с интересни факти от творческата и житейска биографията на представените художници. 

Проектът предвижда и дигитален архив на проявите.


Градска художествена галерия – Пловдив е създадена през 1952 година.  Във фондовете й се съхраняват 7210 творби,  ценни примери за средновековно, възрожденско и съвременно българско изкуство, разпределени в няколко колекции - живопис, графика, скулптура и приложни изкуства, икони, мексиканско изкуство, фотографии. Основната мисия на екипа на ГХГ – Пловдив е да изследва, реставрира, съхранява и популяризира художественото наследство от своите фондове, както и да инициира оригинални и запомнящи се творчески проекти. Проектът е част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив - Европейска столица на културата. 


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата