Проекции на диалога е комплексен проект за образование и развитие на капацитета, който съчетава три основни компонента - серия публични лекции на български световноизявени артисти в различни професионални сфери на музиката, майсторски класове и подкаст епизоди. Тези три звена от целостта на проекта имат за задача пълно и интензивно обемане на различни аспекти от работата на ярък музикант със студентската общност, от една страна, както и представянето на техния диалогичен работен процес в широка публична среда, от друга. Реализацията на този проект е допълнителна активна платформа за стимулиране на млади музиканти.


Подкаст на проекта Проекции на диалога търси обобщаването на активностите в предишните два компонента, стабилизирането на следата от творческия досег, от диалогичното свързване и процеса на комуникация. Концептуалната рамка на подкаста представлява поредица от радио- и видео-епизоди с професионални интервюта, аналитични разговори и дискусии с изпълнителите, поканени за реализацията на проекта. Продължителността на епизодите е между 30 до 60 мин, а слушането и свалянето от интернет – безплатно в специално изградена за целта платформа.

Епизодите може да слушате в платформата на АМТИИ ТУК,  и в Spotify ТУК.


Подкаст Епизоди от ПРОЕКЦИИ НА ДИАЛОГА 2023


Всички подкаст епизоди 2022 / 2023

  • Първи епизод 

  • Втори епизод

  • Трети Епизод

  • Четвърти епизод

  • Пети епизод


Проектът има за цел да систематизира, обхване и насочи усилията на Академията в превръщането ѝ във важен посредник на културния живот в града, да стимулира обмена на творчески идеи и съпреживяването на художествените процеси, да трансформира представите и разбиранията за изкуство. Неговата същност проблематизира процес, в който отношението между автор и публика е динамично, а присъствието на обучаемите паралелно и в двете творчески роли е особено подвижно. Институционалната стабилност, комплексната структурираност на академичните звена и приемствеността в колегиалната общност на АМТИИ гарантират устойчивост на проекта и възможностите за неговото продължение и развитие във времето. 


Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив, едно от най-авторитетните висши учебни заведения по изкуствата в страната и единствено по обхвата на своята мултижанровост, е автор на проекта, който е част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив - Европейска столица на културата.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата