Музеите като социални и образователни пространства: семинари февруари-юни 2018 г.

Проектът "Музеите като социални и образователни пространства. Практически обучения за работа с различни публики" е на Комисия „Фулбрайт” (Българо-американска комисия за образователен обмен) в партньорство с Фондация “Моят музей” и с музеи в Пловдив.

Проектът цели развитие на образователните програми и социализация на музейните пространства в Пловдив чрез поредица от обучителни семинари. Проектът е тринадесетмесечен, провежда се в периода март 2018 г. - април 2019 г. Семинарите по проекта са по единадесет теми и са насочени към специалистите от музеи и галерии от Пловдив и региона.

Семинари по проекта от февруари до юни 2018 г.:

  • На 16 февруари 2018 г. с участието на музейни специалисти в Регионален археологически музей - Пловдив, се проведе 5-часов семинар с две теми  - "Социалната мисия на Вашия музей"  и "Музейни публики и музейна интерпретация". Разгледани бяха изграждането на активни връзки между музея и различни местни общности на основата на споделени ценности, устойчивото развитие на образователните и социални програми в музея, изграждането на ефективни партньорства; въведение в съвременните изследвания на музейните публики. Подробности за семинара - на www.fulbright.bg/bg/novini/plovdiv-museum-seminar1.
  • На 27 март 2018 г. в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив, със специалисти по образователни програми се проведе 5-часов семинар с тема "Елементи на успешната музейна интерпретация", който насочва вниманието към  диалога с публиката като основен подход в музейната интерпретация; ролята на интерпретатора като мост на взаимното разбиране между публиката и музея; истории, свързани с музейни предмети и хора; мястото на музея в живота на града и др.
  • На 28 март 2018 г. в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив, се проведе 5-часов семинар на тема "Интерпретация на музеен предмет" - демонстрация с дискусия на различни подходи към музейния предмет и изграждане на гъвкави и продуктивни интерпретации на музейни експонати за различни публики.
  • На 29 март 2018 г. в Регионален археологически музей  и Регионален исторически музей - Пловдив,   се проведе 5-часов семинар на тема "Тематични гидове и други материали в помощ на музейната публика", който разгледа основни принципи и походи в разработката на пособия за самостоятелни и групови занятия на посетителите в музейните колекции. Подробности за семинарите 27-29 март - на www.fulbright.bg/bg/novini/plovdiv-museum-seminar2.
  • На 13 април 2018 г. в Регионален археологически музей - Пловдив, се проведе 5-часов семинар с тема "Публичният образ на Вашия музей" - в търсене на устойчиви връзки с различни общности. Обсъдиха се предизвикателствата за представяне на музейната идентичност; творчески подходи и изграждане на стратегия в търсене на връзки с обществеността и с бизнеса. Подробности - на www.fulbright.bg/bg/novini/plovdiv-museum-seminar3.
  • На 12 юни 2018 г. в Регионален археологически музей - Пловдив, е предвидена 5-часова среща със специалисти по образователни програми на тема "Достъпен музей". Семинарът разглежда музея като социално и образователно пространство за хора с увреждания или неравнопоставени общности. Подробности за семинара може да откриете на www.fulbright.bg/bg/novini/museum-seminar-june12.

Подробности за събитията по проекта може да следите на www.fulbright.bg.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата