Проект Co-Creating Europe (11 - 15 юли 2019 г.)

11 - 14 юли 2019 г. - Co-Creating Europe.

Събитие в Брестник (само с покана).

Хора, работещи в мрежи от общности и намиращи нови решения от над 25 европейски държави, се срещат с намерението да създадат устойчив и морален начин на живот като основа за нова култура на сътрудничество, породена от сърцето. Това е култура, която зачита различията и неповторимостта на всяко човешко същество, като в същото време държи и повишава осъзнаването за сплотеност и единство.

15 юли - Co-Creating Europe.

Пресконференция и обществен диалог (Конферентна зала на ДК „Борис Христов“.)

Проектът Co-Creating Europe и неговите цели са представени от участници от различни европейски държави. Представени са и местни примери за устойчиви и хуманни подходи. Време за обмен и диалог.


Проектът Co-Creating Europe е асоцииран проект към програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 и се осъществява от Асоциация „Видя проект“. Co-Creating Europe е международна общност, иницииран от Анете Кайзер (Швейцария), която е визионер и духовен водач. Програмата на общността е насочена към самоусъвършенстване и духовен път, основан на солидарност и взаимопомощ.


Инициатори

Спонсори


Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата