Нова азбука

Театрална работилница „Нова азбука” по проект „aW(E)are“, в която взеха участие общо 14 младежи на възраст от 13 до 24 години от Сдружение „Младежки клуб Рома Столипиново - 1996” и студенти по актьорство за драматичен театър към ПУ „Паисий Хилендарски” от класа на проф. Александър Илиев (Клас 12 + 3).

Тематичният фокус на работилницата e работата с изразните средства на театралното представление и пърформанса:

 • Разработването на ритъм игра и на последователност от ритмични стъпки за изграждане на физическа връзка между участниците без използване на думи;
 • Импровизация на ежедневните сцени с и без използване на думи;
 • Изграждане на сценарий;
 • Изследване на района на Столипиново през очите на младите хора, които живеят там, за да открият пространствата свързани със специфична емоция за участниците:
  Красиво и приятно място, което събужда приятни спомени;
  Място от, което се страхуват;
 • Обучение за усвояване на театрални техники като артикулация на звука чрез гласни и съгласни, изпълнение на малки упражнения по самоконтрол;
 • Индивидуални интервюта относно личната история, спомените от детството и настоящето на участниците в работилницата
 • Провеждане на интервюта за значението на думите с които се самоопределят участниците; нюанси на значението и начини за изписване на понятията на различни езици. 
 • Очертаване на собствения силует на хартия както и очертаване на силуета на другия като символично представяне и запознаване на участниците.
 • Проектиране на местата, където живеят мислите и емоциите; изписване на различни езици на думи, които изразяват емоционалното им състояние в този момент.
 • Невербални импровизации върху фрагменти с цел изграждане на структурирана история: начало, кулминация, край.

Като резултат от работилницата групата сътвори едно споделено преживяване и след четири дни съвместна работа участниците се самоопределят като "ЕКИП". Започна изработването на съдържанието за представлението през януари (на 27 януари е финалният спектакъл “aW(E)are“, в залата на Радио Пловдив) съвместно с изграждане на концепцията за звук и осветление и определяне  на пространството на неговото провеждане като част от изследването на града и живота в разнообразните му и специфични измерения както и културни нива.


“aW(E)are” е проект на италианската театрална компания “GOMMALACCA Teatro”. Повече информация за "GOMMALACCA Teatro" и техния проект може да откриете на www.gommalaccateatro.it, както и на www.facebook.com/www.gommalaccateatro.it.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата