Форум 2019

Форум 2019 е ключов проект и акцент в програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Това е образователна платформа, обхващаща информационни семинари, лекции и срещи с цел създаване на партньорски мрежи за засилването на равнището на осведоменост, изграждането и развитие на капацитет и публики, създаване на основа за успешната реализация на проекта ЕСК. Темите на Фoрум 2019 се фокусират се върху основните проблеми, свързани с реализацията на проекта, и целта им е да предизвикат професионални дискусии, обмен на опит и знания и обратна връзка по различни теми от културния сектор.

Проектът започна през 2015 г. с идеята да създаде наследство на инициативата за пренасянето на умения, опит и партньорства в културния сектор. От 2015 г. до днес в рамките на проекта са се провели редица семинари и обучителни събития, на които е предоставена информация за това какво представлява проектът „Европейска столица на културата“, както и практически умения за подготовката на проектни предложения и управление на проекти.

Стратегия и съдържание:

Дейностите за изграждане на компетентност и развитие на публики е основна стратегическа цел за периода 2017-2019. Платформата ясно се стреми да развива капацитет в областта на международната дейност, управлението и работата в общности и създаване на мрежи. Част от проекта е посветена на подобряването на уменията за управление на големи инициативи. Стратегията за развитието му предвижда:

 • засилването на нивото на обучителни събития в рамите на проекта.
 • създаването на повече практически възможности за създаване на мрежи и пряко сътрудничество на български културни институции с подобни оператори в Европа.

Книга на събитията 2019

Всички проекти през 2019 г., включително тези, част от Форум 2019, са представени в Книга на събитията – една година и повече от 320 проекта #заедно, избрани според апликационната книга чрез отворени покани, са разпределени в хронологичен и тематичен ред в четирите програмни платформи – СЛИВАНЕ, ТРАНСФОРМИРАНЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ И РЕЛАКСИРАНЕ. 

Наследство на доброволците (засега само на английски език) може да прочетете / свалите в pdf тук.

2019

 • 27 - 29 март 2019 г. Международна среща „Граждани и култура: Сливане. Трансформиране. Възраждане!". Форумът се провежда в Пловдив, между 27-29 март 2019 г. Това събитие е организирано от Европа за граждани - България и Европа за граждани - Сърбия в партньорство с Пловдив 2019 и Нови Сад 2021, като има за цел да представи възможностите за финансирането по програмата „Европа за гражданите“ и да бъде форум за открит диалог от заинтересованите културни оператори от България и Сърбия. Предварителната регистрацията е задължителна и е отворена до 24 март 2019 г. Събитието се провежда изцяло на английски език, вижте програмата тук.
 • 24 май 2019 г. – Мелба на живо N6, в СКЛАД (ул. „Екзарх Йосиф“ 16, 3 етаж дясно, 18:00 часа, вход свободен). Събитието се случва за първи път в Пловдив като част от Melba Design Initiatives – формат, посветен на актуални примери от различни области на дизайна (www.facebook.com/MelbaDesignInitiatives). 
 • 8 октомври 2019 г. – Форум 2019. Фокус: RoUM Пловдив (Галерия PLOVEDIV, ул. „Павел Куртевич“ 3, 18.00 часа, вход свободен). Като част от образователната платформа Форум 2019 ученици и учители от кварталите Столипиново и Шекер Махала и хърватските артисти от RoUm се включват в създаването на дизайн, маркетинг концепции и изработването на различни предмети, свързани с глобалната идея за нулев отпадък. Представянето на финалните резултати и индивидуални творчески идеи е в пространството на галерия PLOVEDIV.
 • 22 – 23 ноември 2019 г. – Международна среща „Поглед назад с мисъл напред“ в Пловдив, организирана съвместно от Фондация „Пловдив 2019“ и Гьоте институт – България за рекапитулация на резултатите от Европейска столица на културата Пловдив 2019. Програмата в PDF формат, детайли и участници – може да видите ТУК.

Събития, свързани с развитието на проекта в предходните години:

2015

 • 29 септември 2015 г.
  Форум 2019: Фокус Тютюневия град, който включва обществено обсъждане за развитието на проекта „Тютюневият град“ (линк за информация към събитието: /www.facebook.com/events/1066251213407546/).
 • 24 ноември 2015 г.
  Форум 2019: Фокус Въведение в съвременното изкуство - публична лекция на куратора Рене Блок, който представи работата си като куратор на някои от световно признатите биеналета за съвременно изкуство. (www.facebook.com/events/1620775171521472/)
 • 15 декември 2015 г.
  Форум 2019: Фокус Култура - публична презентация и дискусия на тема 30 години ЕСК – Успешни и неуспешни примери на проекта, Символи на ЕСК, Устойчивост и дългосрочни цели, Концепцията „Заедно“.

2016

 • 16 февруари 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Капана - публична среща с културни оператори и предприемачи от Пловдив с интерес или развиващи дейност в квартала на творческите индустрии - “Капана – живият квартал във фокуса на европейска столица на културата” (www.facebook.com/events/1694152420801555/)
 • 9, 17, 24, 31 март 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Музеи - информационна среща с музейни директори и уредници от Пловдив.
 • 21 март 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Тютюнев град - представяне на онлайн платформата, свързана с ключовия проект “Тютюневия град” и базовата концепцията за развитие на проекта.(Линк към сайта ни: bit.ly/2lHHuzo)
 • 2, 9, 16, 23 и 24 април 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Въведение в съвременното изкуство - лекционен курс, организиран съвместно с фондация “Отворени изкуства” (bit.ly/1WHuJ0t).
 • 8, 13, 20 април 2016 г.  - Форум 2019: Фокус Музеи - поредица информационни срещи с музейни директори и уредници от Пловдив.
 • 14 април 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Творческа Европа - Поредица от срещи, организирани съвместно с “Бюро Творческа Европа” и “Европа за гражданите” в България, с акцент върху възможности за кандидатстване за финансиране по европейски програми.
 • 17 май 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Европейска столица на културата - първа национална презентация на проекта Пловдив – ЕСК 2019, актуализирана програма, основни проекти, възможности за включване (проведен в СУ „Св. Кл. Охридски“ в София - www.facebook.com/events/1567841026847241/).
 • 19, 20 май 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Музеи - поредица информационни срещи.
 • 16 юни 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Творческа Европа - мрежова среща на партньори с участието на представители на пловдивски културни организации и техни европейски партньори.
 • 30 юни 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Отворени покани - информационен семинар проведен след публичното анонсиране на двете отворени покани за проекти към програмата на Пловдив ЕСК 2019 (www.facebook.com/events/241352602914750/).
 • 21 юли, 1 и 10  август 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Отворени покани - 3 поредни онлайн информационни семинара /уебинара/, позволяващи включването на културни оператори от различни градове на страната и чужбина (www.facebook.com/events/285657578460216/).
 • 13 септември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус EU-JAPAN FEST - информационен семинар.
 • 28 октомври 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Тютюневият град - форум-дискусия на тема „Недвижимото културно наследство – опазване, контрол, санкции”. Със специалното участие на Петер Мичинг (директор „Опазване на паметниците на културата”, град Гьорлиц, Германия) - www.facebook.com/events/223478254732523/.
 • 1 ноември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус EU-JAPAN FEST - работна среща с генералния представител на EU Japan Fest, информационен семинар за сътрудничество.
 • 19 ноември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Доброволци - информационен семинар (https://www.facebook.com/events/1129225003822425/).
 • 25 ноември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Читалища - семинар с работна среща  и панаир-изложение (www.facebook.com/events/899464860153677/).
 • 28 и 29 ноември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Музеи - пряко излъчване в реално време: “Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред” (www.facebook.com/events/829790123790195/).
 • 13 декември 2016 г.
  Форум 2019: Фокус Европейска столица на културата - Вроцлав ЕСК 2016 – реалните примери от една успешна Европейска столица на културата (www.facebook.com/events/1907372322829120/).

2017

Дейностите за изграждане на компетентност и развитие на публики е основна стратегическа цел за периода 2017-2019 г. Платформата ясно се стреми да развива капацитет в областта на международната дейност, управлението и работата в общности и създаване на мрежи:

 • 24 януари 2017 г.
  Форум 2019:  Фокус EU-JAPAN FEST - информационен семинар (www.facebook.com/events/172341919912850/).
 • 27 февруари 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Варна – Европейска младежка столица 2017 (www.facebook.com/events/634641636720815/).
 • 17 - 18 март 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Доброволци - в рамките на два дни заедно с Мери Садовска, куратор в направление „Сценични продукции“, Вроцлав – Европейска столица на културата 2016, всички участници се запознаха със същността на това какво е да си доброволец, какви са ангажиментите, отговорностите и разбирането на лоялността в работата в екип (www.facebook.com/events/643078315879859/).
 • 11 – 15 май 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Европейска столица на културата - "ДОЛУ–ГОРЕ КУЛТУРА" включва две събития в сферата на културния мениджмънт, създаването на партньорства и реализирането на артистични идеи в посока от долу нагоре. Водещи - Питър Дженкинсън (брокер в сферата на културата), Шийла Райт (директор на ThreeJohnsandShelagh, Mission Models Money и член на Demos UK и Toynbee Studios) и Любов Костова (директор на British Council Bulgaria) -www.facebook.com/events/218488455299454/.
 • 20 юни 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Тютюневия град - дискусия и практически семинар на тема “ИНДУСТРИАЛНА АРХЕОЛОГИЯ – Живият град в контекста на съвременните концепции за културно наследство” (www.facebook.com/events/123606251555095/).
 • 22 август 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Капана - Ден на отворените врати - информация за кандидатстващи организации, Отворена покана в Пловдив (www.facebook.com/events/1538735836147776/).
 • 30 август 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Капана - Ден на отворените врати - информация за кандидатстващи организации, Отворена покана в София (www.facebook.com/events/168690757026992/).
 • 26 септември 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Европейска столица на културата - Сан Себастиан 2016 сподели опита си в туризма с Пловдив. Първи тематичен форум, посветен на готовността на туристическия бранш за реализацията на проекта "Европейска столица на културата 2019", с участието на Фернандо Алварес Буска, маркетинг директор на Европейска столица на културата 2016 Сан Себастиан, Испания. Събитието се организира от фондация “Пловдив 2019“ в  партньорство на Министерството на туризма с общинското предприятие "Туризъм" - Пловдив и Институт "Сервантес" - София. На форума се включиха още и директорът на Институт Сервантес София – Хавиер Валдивиелсо Одриосола и директорът на Британски съвет Любов Костова.
 • 30 септември 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Европейска столица на културата - "Преди и След ЕСК" - Вроцлав 2016 : Пловдив 2019  - Открит разговор за посоките и предизвикателствата при реализирането на проекта Европейска столица на културата (www.facebook.com/events/1697819273603031/).
 • 12 октомври 2017 г.
  Форум 2019, съвместно с Гьоте Институт – 100 години ifa – Институт за международни отношения на Германия. На 12 октомври от 18:30 в Гьоте-институт, София, Елке аус дем Мооре - директор на департамента за визуални изкуства, представи Института за международни отношения на Германия (ifa) в контекста на 100-годишния юбилей на организацията. Елке Аус дем Мооре разказа за ifa и някои от ключовите му дейности, сред които организацията на немското участие във Венецианското биенале. Посещението на Елке аус дем Мооре се организира от Гьоте-институт България и Общинска фондация „Пловдив 2019“.
 • 23 и 24 ноември 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Доброволци - с обучители от Япония и Румъния. Практическо еднодневно обучение за доброволци в контекста на Европейска столица на културата. Програмата включваше усвояване на техники за разрешаване на практически казуси в работата “на терен” и ролеви игри за изграждане на умения за работа в екип. Лектори бяха Маюми Танигучи – координатор от Международната доброволческа програма на партньорите на фондацията от EU JAPAN FEST и Лиляна Лирка – координатор в Международния театрален фестивал - гр. Сибиу (Европейска столица на културата 2008), Румъния. В практическата част участие взе  и Козмин Рапену, работил по проект за доброволчески обмен “Сибиу – Такаяма“ (www.facebook.com/events/146173456006939/).
 • 30 ноември 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Читалища - информационна среща с представители на читалища от Южен Централен Регион по регламента на отворената покана, посветена специално на тях (www.facebook.com/events/2067422956818977/).
 • 12 и 13 декември 2017 г.
  Форум 2019: Фокус Творческа Европа - мрежова среща на партньори.

През 2018 и 2019 г. платформата е ориентирана предимно към натрупване на практически знания и умения, особено в международен контекст.

Образователните серии през 2018 г. са свързани с:

 • дигитални медии в изкуствата;
 • развитие на публики;
 • детска програма за музеите;
 • интерактивно обучение.

Част от усилията за развитие на публики са свързани и с проекта „пАРТньорство“, който разработваме съвместно с културните институции в Пловдив – Пловдивската опера, Етнографския музей, Националната библиотека и Градска художествена галерия, който се изразява във включването на деца от ромски произход  - от първи до четвърти клас, в менторска обучителна програма.

 • 15 януари 2018 г. Форум 2019 включи също така участието на студенти от университета в Леуварден (ЕСК 2018), които предложиха идеи и проекти за засиленото включване на възрастни хора като доброволци. 30 студенти представиха проекти за различни рекламни кампании.
 • 28 март 2018 г.
  Форум 2019: Фокус Туризъм - втори от поредицата форуми, посветен на подготовката на града за Европейска столица на културата през 2019. Събитието има за цел да ангажира и подпомогне туристическия бранш на всички нива при посрещането на многобройните посетители на града в годината на титлата и преди това. Гост-лектори са Кристиан Тране - мениджър регионални и общностни връзки на Орхус - Европейска столица на културата 2017, и Нийл Питърсън от Ливърпул - Европейска столица на културата 2008 и консултант на редица Европейски столици на културата.
 • 18 - 19 май 2018 г. - Форум 2019: Фокус Доброволци - "Кажи го с рисунки" - уъркшоп за доброволци в пространството за култура СКЛАД за визуализиране на идеи (информация за събитието - www.facebook.com/events/598107750572357/)
 • 26 май - 8 юли 2018 г. - ФОРУМ 2019: Създай своя свят - 5 самостоятелни уъркшопа, организирани от Арс Електроника Линц и Фондация "Пловдив 2019", в партньорство с Мелформатор и Посолство на Австрия в София - проектът се състои в презентации и работни семинари за деца, интересуващи се от съвременни технологии. Темите на работните семинари са роботика, виртуална реалност, видео и музикални лаборатории, биотехнологии и програмиране (подробности за заниманията - www.facebook.com/pg/2019plovdiv/photos).
 • На 12 юни 2018 г. - Форум 2019: Фокус Творческа Европа - в пространството на СКЛАД, в Тютюневия град, се проведе поредната неформална среща на Бюрата "Творческа Европа" от цяла Европа. Домакин на събитието беше ОФ "Пловдив 2019" (подробности на www.facebook.com/2019plovdiv).
 • На 29 юни 2018 г.Форум 2019: Фокус Развитие на публики - от 10.00 до 17.00 часа, в СКЛАД (ул. "Екзарх Йосиф" 16), се проведе практическо еднодневно обучение за развиване на публики в контекста на инициативата Европейска столица на културата в партньорство с Британски съвет и Фондация „Пловдив 2019“, представено от Асоциация Артс Маркетинг, Лондон. Достъпът бе свободен, с предварителна регистрация до 25 юни на docs.google.com/forms.
 • На 27 септември 2018 г. - Форум 2019: Капана гостува на Тютюневия град - от 17.30 до 19.00 ч. в СКЛАД (Тютюневия град, ул. „Екзарх Йосиф“ 16). Открита беседа и представяне на дипломната работа на Петър Радев, студент 4-та година в Амстердам, Холандия, специалност „Мениджмънт на Туризма“, на тема „Изработване на маркетинг план, промотиращ Капана - Квартал на творческите индустрии, пред западноевропейски туристи и в частност холандските млади туристи.” 
 • На 14 ноември 2018 г., от 20:30 ч., в СКЛАД, като част от Форум 2019 ще се проведе лекция на световноизвестния фотограф Роджър Балън, който ще открие ретроспективната изложба с негови фотографии „Роджър Балън. Архетипи“. Лекцията е на английски език. Входът е свободен, необходимо е предварително записване ТУК. Роджър Балън ще разкаже за фотографията и онова, което е отвъд нея, изкуството, което остава, и етапите, през които преминава творчеството му във времето. 
 • 1 декември 2018 г. - Конференция за създаване на регионална Placemaking мрежа и проект „The Spot/Мястото“, от 8.30 ч., в СКЛАД (ул „Екзарх Йосиф“16, Тютюневия град). Повече информация и записване за събитието ще откриете тук: goo.gl/YUtFoo. Събитието ще събере на едно място български и европейски експерти в областта на placemaking-a/мeстосъздаването, за да постави начало на професионална мрежа в България. Kонференцията ще предложи серия от теми, специфични сесии, дискусии и работилници, които са базирани на практически опит и успешни проекти в контекста на европейския ‘placemaking’ (www.facebook.com/events).

Археология за всеки / Дарителството като основа на музейната дейност в Пловдив (2 ноември 2019 г.)

Кога
Програмa Трансформиране
Всяка събота през ноември от 10:30 часа в Регионален археологически музей Пловдив.

Empatheast 2019 / Аварийни изходи от сбъркан свят (1–3 ноември)

Кога
Къде Различни
Програмa Сливане
Международен форум за социална промяна

Empatheast 2019 / Аварийни изходи от сбъркан свят (1–3 ноември)

Кога
Къде Различни
Програмa Сливане
Международен форум за социална промяна

Чети, откривай, твори, съхрани

Кога
Къде Различни
Програмa Възраждане
Нова визуална идентичност за пловдивските читалища

Шрифтът на Пловдив

Кога
Програмa Сливане
На 1 ноември, Ден на народните будители, официално ще бъде представен първият шрифт, вдъхновен от почерците на жителите и гостите на Пловдив.

Резидентна програма ADATA AiR: Отражения / 31 октомври – 12 ноември

Кога
Програмa Трансформиране
Инсталация в градска среда (откриване на 31 октомври) | Ивана Мали Вукелич

Пре-създай Пловдив: Предприемаческо кафене / икономика на споделянето

Кога
Програмa Сливане
Темата е споделянето на ресурси, услуги и идеи!

Кварталите на Пловдив ЗАЕДНО в единен сайт (30 октомври)

Кога
Програмa Възраждане
Виртуално портфолио на Пловдив представя града, неговите квартали и жители

Мека като светлината / Азбуките на поезията – латиница и кирилица (премиера в Полша на 30 октомври)

Кога
Програмa Сливане

Конференция по проект CULPEER4Change (29 октомври, СКЛАД)

Кога
Програмa Трансформиране
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31 32

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата