Артисти селектирани за участие в отворена покана за втора фаза на резидентната програма през 2019


Водеща в решенията на журито беше концепцията за осигуряване на максимално активно присъствие на изкуството в публчините пространства на града, на интеракция с гражданите и на адекватно разработване на даденостите на Пловдив. Резидентите бяха селектирани на базата на техен предишен опит в тази посока, както и на идетите, които те биха желали да осъществят в Пловдив като част от динамичната програма през 2019 г., предварително предложени и обсъдени по време на творческия им престой в Пловдив.

Комисията, която селектирала учасниците в програмата беше в състав Светлана Куюмджиева – артистичен директор „Пловдив 2019“, Ваня Грозданова – координатор програма ADATA AiR, представители на Полски институт в София и Гьоте институт България, както и изкуствоведът Вера Млечевска и кураторът и критик Йово Панчев. 

Списък на допуснатите за участие във втора фаза на програмата артисти след осъществен в рамките на първа фаза резидентен престой в Пловдив:

✔ Камила Жейнох  (Kamila Szejnoch) - Полша
✔ Оливие Вадро  (Olivier Vadrot) и Оливие Лакру (Olivier Lacrouts) и Лаура Друет  (Laura Drouet) - Италия / Франция, в колаборативен проект
✔ Копач Кунд  (Кopacz Kund) - Румъния
✔ Мила Панич  (Mila Panic) – Германия / Босна
✔ Мила Чорбаджиева (Mila Chorbadzhieva) и Адриан де Ман (Adriaan de Man) - Холандия / България, в колаборативен проект
✔ Софи Инман (Sophie Innmann) и Стефан Велделе  (Stephan Wäldele) – Германия, в колаборативен проект
Матиас Гарф  (Matthias Garff) - Германия
✔ Ари – Пека Лейонен (Ari-Pekka Leinonen) и Берт Якобс  (Bert Jacobs) – Финландия, в колаборативен проект
✔ Марта Харабо  (Marta Jarabo) - Испания
✔ Яна Лозева  (Yana Lozeva) - България
✔ Алин Танаса (Alin Tanasa) - Румъния
✔ Иван-Александър Иванов (Ivan-Alexander Ivanov) - България
✔ Стефания Георгиева (Stefania Georgieva) и Калина Георгиева (Kalina Georgieva) – България, в колаборативен проект
✔ Ева Зварич (Ewa Zwarycz) и Габриела Ковалска (Gabriela Kowalska) – Полша, в колаборативен проект
✔ Петер Бош (Peter Bosch), Симон Саймънс (Simone Simons) и Франк Хаверманс (Frank Havermans) - Испания  / Холандия, в колаборативен проект
✔ Серж Екер (Serge Ecker) – Люксембург 
✔ Йенс Бесер (Jens Besser) и Щефан Щварцер (Stefan Schwarzer) – Германия, в колаборативен проект
✔ Катарина Свобода (Katharina Swoboda) и Камен Стоянов (Kamen Stoyanov) – Австрия / България, в колаборативен проект
✔ Дилмана Йорданова (Dilmana Yordanova) и Михаела Кавданска (Mihaela Kavdanska) – България /Румъния, в колаборативен проект
✔ Матей Франк (Matej Frank)– Полша / Чехия 
✔ Марчин Ларинович (Marcin Lawrynowicz) и Сияра Раш (Cjara Rasch) - Великобритания / Холандия, в колаборативен проект

Отворената покана, в рамките на която всеки от гореизброените артисти следва да предложи разработено своето прокетно предложение, ще се проведе в първата половина на 2019 г. 

Реализацията на художествените проекти в Пловдив е планирана за периода от юли до ноември 2019 г. 


На изображението: фотографът Яна Лозева в процес на работа по своя проект; Автор - Любомир Младенов


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата