Екип на Пловдив 2019 изследва достъпа до здраве и образование в Столипиново

435 анкети на домакинствата с близо 2 000 анкетирани обобщава изследване за образователния и здравен достъп на общностите в Столипиново. Данните са изнесени от екип на „Пловдив 2019” в доклад, който е част от проекта „Всички заедно – за по-добро образование и здраве “, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по „Програма за насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“. Проучването бе направено, за да е отправна точка в обучението на медиатори и учители за работа с различни групи в Столипиново. То ще се организира от фондация „ Пловдив 2019“ като следващ етап от реализирането на проекта след провелото се преди месец въвеждащо обучение на учители за работа с деца от квартала.

Според данните от изследването направено за периода юни – юли 2017 – та година най-важните приоритети за гражданите в Столипиново са: да обръщат внимание на семейството си, да си осигурят стабилност и финансова сигурност, а след това – да не загубят уважението на роднини, колеги, съседи. Прави впечатление големият брой хора в извадката, които съобщават, че имат личен лекар – 91% , но все още около една трета от анкетираните са здравно неосигурени. Проучването показва, че недоимъкът е фактор при отпадането от здравно осигуряване, но не е първоизточникът.

В Столипиново се смята за важна близката грижа на майката за малкото дете. Затова ползването на ясли е рядкост, а от децата на 3-4 г. само около една трета посещават градина. При възрастта 5-6 г. и предучилищната подготовка са обхванати вече три четвърти от децата. Затова авторите на доклада препоръчват да се създаде по-гъвкава услуга от почасови специализирани занимания на ден.

Практически всички деца в квартала преминават през имунизация, три четвърти са водени ежегодно на профилактичен преглед, а останалите по-рядко. Здравната картина показва, че най-чести са сърдечно-съдовите заболявания и диабетът, а след това астма и психични заболявания, включително неврози. В Столипиново хората умират по-рано – делът на хората в извадката , достигащи пенсионната възраст от 65 г. е 4%.

През последните няколко години нараства сериозно процентът младежи, които завършват 9-ти, 10-ти, 12-ти клас. Променят се нагласите в общността – средното образование за децата е желаният стандарт дори от родители с много по-ниско образование. Все още университетът е далечен и смятан за недостижим в общността. Делът на децата необхванати от образователната система или отпаднали преди 7-ми клас е намалял два пъти за десет години и днес е около 1 на всеки 10 деца. Проучването показа, че основният фактор при отпадащите рано деца са вътрешни проблеми на семействата – разводи, самотни майки, самотни бащи, родители работещи в чужбина и отглеждане от баба, дядо. Фактор е и слабите познания по български език. Добра новина е, че в анкетата няма нито едно обяснение на отказа от училище с финансови причини. Това означава, че днес училището е по-значим приоритет от битовите и финансовите затруднения на семействата.

Докладът обобщава още информация за демографските характеристики, трудовата заетост и материалното състояние на живущите в квартала.

Може да се спомене отчетливата разликата в показателите по отделни райони на квартала. Общо от извадката около 40 % от мъжете работят, и 20 % от жените (които се занимават с неформална работа в квартала). Най-голям работодател за жителите на квартала е Община Пловдив, а от 435-те изследвани домакинства 265 души са в чужбина. Все още се наблюдава и по-ранната възраст при сключване на брак сред жителите на Столипиново. Една от алтернативите, според доклада, е медиаторите да засилят връзката с училището и мотивацията за завършване на средно образование.

Проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“ е на обща стойност 1 077 495 лева и има за цел да осъществи образователната и здравна интеграция на ромите и други уязвими групи, живеещи на територията на кв. Столипиново в Пловдив, както и в град Куклен. Проектът включва няколко компонента: инфраструктура, образование и здравеопазване. Дейностите по проекта предвиждат още строителството на Здравен център към ДКЦ „Изток” и изграждането на Образователен център в двора на училищата „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“ в кв. Столипиново.

Водеща организация по проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве “ е Община Пловдив, която осигурява съфинансиране в размер на 43 633 лева. Партньори са фондация „Пловдив 2019“, Община Куклен, фондация „Инди – Рома“, ДКЦ „Изток“, СУ „Найден Геров“, НУ „Кирил Нектариев“, ДГ „Лилия“ и Националната мрежа на здравните медиатори.

Предвижда се проектните дейности да приключат в края на април 2019 г.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата