Резултати по Отворените покани за програмата на Пловдив – ЕСК 2019: Извънредна сесия – пропуснати проектни предложения

Резултати от извънредна заседателна сесия на комисия по отворените покани на ОФ „Пловдив 2019“ за разглеждане и оценка на две пропуснати проектни предложения от Трета сесия на Отворена покана за проекти в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Можете да се запознаете с решението на Комисията по-долу.

Благодарим Ви за интереса, проявеното търпение и желанието да работим заедно за развитието на Пловдив като Европейска столица на културата!

 1.Състав на Комисията:

  • Д-р Светлана Куюмджиева
  • Проф. Ханс-Дитрих Шмит
  • Надя Гризо
  • Проф. Галина Лардева /външен експерт/
  • Д-р Диана Андреева /външен експерт/

2.Получени проектни предложения и решение на комисията.

2.1.В рамките на извънредната сесия Комисията разгледа и оцени 2 /две/ проектни предложения, постъпили в рамките на Трета сесия по Отворена покана за проекти в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.  Проектните предложения са внесени в обявения съгласно условията на Отворената покана срок, но поради технически проблем не са разгледани в рамките на редовната сесия на комисията. Предвид описаната фактическа обстановка се породи необходимостта от провеждане на извънредна сесия на комисията, която оцени подадените проекти спрямо публикуваната Методика за оценка.

2.2. Двете разглеждани проектни предложения са подадени по направление Нови проекти, регистрирани сътответно с вх. № ocn0185 и ocn00186

2.2 Оценените на тази сесия проекти са представени, по-долу тук, в Таблица 2, по реда на тяхното постъпване, като последната графа посочва дали проектът е утвърден или не.

За да изтеглите Таблица 2 натиснете ТУК.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата