Резултати по Отворените покани за програмата на Пловдив – ЕСК 2019: Извънредна сесия – резерви

Резултати от извънредна заседателна сесия на комисия по отворените покани на ОФ „Пловдив 2019“ за разглеждане на осем проектни предложени, класирани като „резерва“ от трета сесия на комисия по отворените покани за артистичната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Можете да се запознаете подробно с информацията и решението на комисията по-долу.

Благодарим Ви за интереса, проявеното търпение и желанието да работим заедно за развитието на Пловдив като Европейска столица на културата!

1.Състав на Комисията:

  • Д-р Светлана Куюмджиева
  • Проф. Ханс-Дитрих Шмит
  • Надя Гризо
  • Проф. Галина Лардева /външен експерт/
  • Д-р Диана Андреева /външен експерт/


2.Предварителна процедура и условия.

2.1. От трета заседателна сесия комисията по отворените покани за артистичната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 е класирала като „резерва“ 8 проектни предложения, които подлежат на ново разглеждане само в случай на оттегляне на одобрени проектни предложения и при освобождаване на финансов ресурс за договарянето им. Предвид депозиран отказ на 8 от класираните участници да реализират подадените проектни предложения, комисията по отворените покани на ОФ „Пловдив 2019“ се свика на извънредна заседателна сесия за разглеждане на проектите – резерви.

2.2. Проектите – резерви са разгледани от експертна комисия, определена с решение на УС на фондация „Пловдив 2019“. Членовете на експертната комисия дават  индивидуално коментар за всички проектни предложения – резерви.  Класирането се провежда при отчитане на оценките, получени от проектите – резерви в рамките на трета заседателна сесия на комисията по отворените покани и въз основа на необходимостта от попълване на съдържание в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата, конкретизирана и установена на база съдържание на потвърдените проекти от втора и трета сесия на отворените покани. Окончателното решение се взима от комисията с мнозинство. Член на комисията, който е против взетото решение, може да подпише протокола с особено мнение и да изложи писмено мотивите си.

3.Разглеждани проектни предложения и решение на комисията.

3.1. В настоящата заседателна сесия са разгледани осем проектни предложени, класирани като резерви в рамките на трета заседателна сесия на Комисията по отворените покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

3.2. Оценените на тази сесия проекти са представени, по-долу тук, в Таблица 1, по реда на техните рег.номера, като последната графа посочва дали проектът е утвърден или не.

3.3. Срещу оценката на проектите е посочена и съответната сума за финансиране, като кандидатстващите организации се задължават, в случай че приемат да изпълняват проекта при предлагания от Фондацията размер на финансиране, в срок от 10 работни дни да депозират във фондация „Пловдив 2019” актуализиран бюджет на базата на одобрения от комисията лимит.

За да видите Таблица 1 натиснете ТУК.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата