Проект: „Литературен Ренесанс в Пловдив“ на Сдружение „Писалка и перо“

На 29 ноември 2017 г. /сряда/  от 10.30 ч. в Заседателната зала на Регионална народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив се състоя пресконференция, посветена на проекта „Литературен ренесанс в Пловдив“ - част от Програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. 

Основната задача, която „Литературен ренесанс в Пловдив“ си поставя, е развитието на публиките на РНБ „Иван Вазов“ и читалищата в града, в качеството им на културни институти, чрез различна по форма и съдържание работа в България, Македония, Германия и Италия. Предвидени са редица събития и дейности като изследвания, изложби, срещи с автори и издателства и др. Специален акцент се поставя върху два конкурса за превод на художествен текст от италиански и немски езици, виртуално състезание „Европейски столици на културата“ и Месец на литературата през 2019 г. На пресконференцията ще бъдат представени програмните  намерения в подробности, същността на основните събития,  целевите групи , очакваните резултати в България и зад граница и партньорите – РНБ „Иван Вазов“, читалище „Алеко Константинов – 1954“, Национална и университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопие, Република Македония и Гьоте-институт – България.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата