Проект „Всички заедно за по-добро образование и здраве“

Фондация „Пловдив 2019“ е един от партньорите на Община Пловдив по проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве “ по „Програма за насърчаване на социалното включване на ромите и другите уязвими групи” на Българо-швейцарска програма за сътрудничество и има за цел образователната и здравна интеграция на ромите и други уязвими групи, живеещи на територията на кв. Столипиново в Пловдив, както и в град Куклен.


Резултатите, които Община Пловдив предвижда, са в няколко насоки: инфраструктура, образование, здравеопазване. Основните дейности включват строителството на Здравен център към ДКЦ „Изток”, изграждането на Образователен център в двора на училищата „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“, както и провеждането на редица образователни и здравни обучения.

Фондация „Пловдив 2019“ започна провеждането на мащабно картографиране на етническите общности в кв.Столипиново, което цели опознаването на начините и условията на живот на жителите му в контекста на здравния и образователен статус. Фондацията формира екип от 8 опитни професионалисти в сферата на образованието, здравеопазването, психологията и социологията, които са работили и продължават да работят с общностите от кв. Столипиново. Тяхната работа се ръководи от двама антрополози с изследователски опит в квартала, които имат ще анализират и обобщят събраната информация.

През месец юли, екипът работи на терен в различните райони на кв.Столипиново, като проведе над 300 преки индивидуални анкети. Екипът се събира периодично за съвети, насоки и препоръки от страна на антрополозите към анкетьорите, както и за разпределение и координация между участниците в проекта.

Срокът за приключване на работата по картографирането е до края на август месец. Следващата стъпка е анализ и обобщаване на събраната информация от страна на антрополозите, която да изведе основните демографски данни, предимства и проблемни зони в образователен и здравен контeкст в квартала, както и взаимовръзки между общностите и институциите в квартала.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата