Професионално ателие за култура представи културната икономика на бъдещето в Пловдив

Как младите хора и различните гласове да бъдат чути, за да създават култура отдолу-нагоре представиха водещите британски лектори Питър Дженкинсън и Шийла Райт на професионално ателие в Пловдив – Европейска столица на културата 2019. По време на срещата – проведена в рамките на образователната плтформа ФОРУМ 2019 на фондация „Пловдив 2019“ – повече от 30-ма участници, сред които представители на различни по мащаб и опит организации в сферата на културата у нас, а така също и индивидуални творци участваха в съвместна неформална дискусия относно професионални модели и предизвикателствата в личната им практика.

Питър Дженкинсън и Шийла Райт имат дългогодишен опит като екперти в областта на финансирането на изкуства във Великобритания, а така също и забележителен поглед на експерти спрямо тенденциите и влиянията в съвременните европейски културни процеси – какво те означават за настоящето ни, как променят градската среда, какви връзки имат с предприемачеството и иновациите. Дни преди професионалното ателие в София двамата споделиха в отворен разговор пред публика свои изследвания и подбрани примери за промяна на градската среда чрез култура, за ролята на културните предприемачи, за функциите на креативните пространства и изместването към социални, граждански и политически ангажирани практики.

Двамата лектори насърчиха проявата на повече смелост у младите мениджъри, свързана с поемането на рискове и прилагането на експериментални подходи, но съчетани с изграждането на учстойчиви партньорства за постигане на значими резултати. „Не искайте позволение, намерете начин да осъществите идеите и бъдете сигурни, че ще ви последват“, казва Шийла, допълвайки, че трябва да се преосмислят и нарушават старите модели, като се изпробват иновативни решения в откриването на възможности там, където преди това не е било възможно.

Отговорите могат да се съдържат в новото отношение към разпространението на информация или алтернативните подходи в ангажирането на публика или овладяването на нови пространства, също, колаборирането между професионалисти и доброволци в екипите. Красотата на културата е в това, че тя се създава според контекста и е отговор на средата, хората и времето.

В духа на колаборативност и интегриране на различни перпективи за реализиране на успешни практики – като водещите на ателието двамата британски лектора си сътрудничиха с Любов Костова, директор на Британски съвет България и автор на придобилия световна популярност формат „Лаборатория за слава FameLab”.

ФОРУМ 2019: ДОЛУ-ГОРЕ КУЛТУРА се състоя в последователност от две срещи, проведени в София и Пловдив през месец май 2017 г. В организацията и провеждането си сътрудничиха Фондация „Пловедив 2019“ с Британски съвет България, Salzburg Global Seminar и фондация „Америка за България”, Културния Център на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Снимки от Форума в Пловдив може да намерите в галерията по-долу.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата