Многообразието е вкусно с "Мулти Култи Китчън"

Присъединяването на Пазарджик към артистичната ни програма става възможно и благодарение на проекта спечелен от сдружение „Съюз за независимо творческо общуване“ и Младежки дом Пазарджик – „Мулти Култи китчън“. 

С оглед нашето мото ЗАЕДНО проектът Мулти Култи Китчън се фокусира върху интеграция на чуждестранните общности, повишаване на чувстителността и информираността на местната общност за приноса, който мигрантите носят в региона. Проектът Мулти Култи китчън ни провокира да опитаме и приготвим интересни и вкусни ястия, давайки възможност на мигранти и различните етноси да представят най-доброто от своята кухня и култура. Събитията са разпределени еднакво и в Пловдив и в Пазарджик. Проектът ще се реализира през 2018 г. и 2019 г.

Мулти Култи Колектив е организацията, под чиято марка се провеждат самите събития. Неформалната платформа е основна дейност в подкрепа на интеграцията на всички новодошли в българското общество. Целите на организацията са да се изградят мостове между различите общности или групи, да се помогне за утвърждаване на чувството за принадлежност към местната общност от страна на чуждите общности; да се продължи вече утвърдената дейност на Мулти Култи колектив, като се информира българското общество за богатия културен и икономически принос на мигрантите и бежанците и същевременно стимулира междукултурния диалог. Това ще противодейства на стереотипите и създава толерантна нагласа както у приемащото общество, така и у мигрантите спрямо българите и българската държава.

В прилагането на този модел хората ще формират познания за различни култури, ще установят човешки връзки помежду си и колко малко разлики съществуват между нас като хора.

Това включва:

  • Мулти Култи Китчън – тематични културно-кулинарни вечери – основното събитие представлява организирането на вечер, която дава възможност на чужденците да представят атрактивно своята държава, а българската общност се докосва по неформален начин до тяхната култура, лични истории и кухня. Тези срещи насърчават двете групи да създават контакти и приятелства. Първото събитие в програмата ще бъде с представители на арменската общност в Пазарджик. Тя ще се състои на 24 март. Арменските домакини ще представят своята култура чрез дегустация на традиционни храни и напитки, интересни факти; разкази от първо лице за страната на произход и арменската култура.

Съпътстващи събития

  • „Heal the World” – Културно-образователни работилници за деца българчета и чужденци от всички мигрантски общности. Деца и младежи ще имат възможност да се запознаят в сигурна неформална среда, да научат нещо ново и да се забавляват заедно. Работилниците ще запознават децата с национални и културни характеристики включително кухня, традиционно творчество, музика и др.
  • Мулти Култи картадвуезична електронна карта. На нея се картографират автентични ресторанти, магазини, пекарни, сладкарници. Собствениците или готвачите разказват своята лична интеграционна история. Инициативата дава видимост на кулинарното и културното многообразие.
  • Пресечна точка – профил и разказ на интересен представител на чуждестранната общност пребиваващ в България, чрез медиен партньор.

Проектът рефлектира върху предимствата и бариерите, които се срещат от гледна точка на принадлежността към определена културна и етническа общност. Дейностите в проекта спазват основните и най-важни принципи, на които се базира междукултурното отношение: увереност, уважение, преживяване на идентичността,  диалог с другия, промяна и цялостна ангажираност, които ще постигнем чрез директната среща между българи и чужденци.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата