Кризисният фонд, иницииран от Пловдив 2019, е изведен като добър пример в доклад на Европейската комисия 

Предизвикателните времена провокират важни и добри практики – в доклад на Европейската комисия инициираният от Пловдив 2019 Кризисен фонд за подкрепа на независимите пловдивски артисти (вижте повече тук: https://bit.ly/2OwwscU) е изведен като положителна и навременна реакция в кризата: https://bit.ly/2CLKiWw


Мария Габриел

Еврокомисар „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“:

„Европейските градове с добре развити културни и творчески сектори бяха силно засегнати от икономическите последици на пандемията. Ограниченията за пътуване и мерките за социално дистанциране оказаха безпрецедентно влияние върху тези сектори.

Споделям проучване на екипа ми от Съвместния изследователски център, което идентифицира градовете, които бяха изложени в най-голяма степен на негативното въздействие от кризата. Той откроява редица вдъхновяващи инициативи, възникнали по време на кризата в подкрепа на творческия и културния сектор. Чрез преосмисляне на културни места и събития, градовете в Европа остават жизнени в културно отношение и показват способността си да се възстановят от кризата и да „продължат напред“.

Със споделените добри примери от европейски градове можете да се запознаете тук:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-cultural-and-creative-cities-covid-19-times“


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата