От 1 януари 2020 г. Риека (Хърватия) и Голуей (Ирландия) са новите европейски столици на културата

SARS-CoV-2 (COVID-19) и мерките за ограничаване на неговото разпространение в целия свят се отразиха тежко върху голяма част от програмата на двете столици на културата. Те намалиха своите екипи и дейности, прехвърлиха част от възможните проекти в дигитални реализации и подготвят изместване на проекти и събития в края на 2020 и през 2021 г.

Европейската комисия и избраните градове столици на културата за 2021 и 2022 г. разговарят за съвместяване на периоди, удължаване на възможности за реализации и отчети. Културата е приоритет и е същностна за обществата ни – в този период на световна криза това се потвърждава за пореден път.

Вече има дискусии на европейско ниво от няколко месеца за отлагане на културните столици с една или две години. 

В отговор на писма, изпратени до Европейската комисия от градовете Тимишоара, Елевсина, Нови Сад, Риека и Голуей, комисар Мария Габриел и вицепрезидентът Маргаритис Шинас решиха да внесат в колегията на Комисията предложение за изменение на Решение 445/2014, с което:  1. да се позволи на двата града ЕСК през 2020 г. да разширят дейността си до април 2021; 2. Нови Сад, ЕСК за 2021 г., да бъде отложена за реализация през 2022 г., когато са още Каунас /Литва/ и Еш /Люксембург/; 3. Тимишоара /Румъния/ и Елевсина /Гърция/, които също бяха избрани да носят титлата през 2021 г., да бъдат отложени през 2023 г., когато ще бъдат заедно с град Веспрем /Унгария/. Консултациите ще бъдат проведени на равнище на Европейската комисия до края на юли, а предложението ще бъде прието от Комисията в средата на август. Освен това Комисията ще представи това решение на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз и то може да бъде прието най-рано през октомври.


Вижте как Риека и Голуей стартираха годината


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата