Публична лекция на Петър Ралчев

Петър Ралчев (акордеон) е една от най-ярките звезди на съвременната българска музикална сцена. Създател на уникален стил, който съчетава виртуозност, мелодичност, богата хармония и импровизация, той е източник на вдъхновение за много млади акордеонисти по света днес. 

Наследил от народната традиция богатство от мелодии и ритми, той ги доразвива и отвежда в нови измерения. Музикантът не се придържа строго към автентичните мелодии, а създава собствена музика с богата виртуозност, широк обхват и разнообразие на тембри, с обогатен, но не претрупан хармоничен език. Той успява да постигне голямо разнообразие в импровизацията, без да търси варианти, а по-скоро цялостно изграждане и развитие. Дълбокото познаване на народната музика, съчетано със солидно класическо образование  от Национално училище за музикално и танцово изкуство /НУМТИ/ „Добрин Петков“ в Пловдив, му позволяват да се развие и да надхвърли традицията.

Петър Ралчев свири с почти всички именити музиканти в народната музика и променя представите за  акордеона, съществуващи до момента. Той разчупва бариерите на много жанрове и ги обединява в изтънчена, калейдоскопична музика.Възприятията му са отворени и към музиката на други народи и днес той е един от най-известните и уважавани акордеонисти в Европа. Освен солови участия, той свири в няколко международни групи като 𝑻𝒉𝒆 𝑶𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒑𝒆𝒂𝒏𝒔 𝑩𝒂𝒏𝒅, 𝑵𝒐 𝑩𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓 𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂, 𝑨𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆, 𝑫𝒂𝒏𝒖𝒃𝒆 𝑺𝒉𝒊𝒑 𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂, 𝑨𝒓𝒂𝒃𝒆𝒔𝒒𝒖𝒆 и други. Участва и в много български и чуждестранни проекти като Зиг-Заг Трио, Българи, Балкан стар акордеон и други. Включен е в книгата „История на акордеона“, публикувана във Франция през 𝟏𝟗𝟗𝟏 г. от Франсоа Bилард и Дидие Русен.   Изкуството му предизвиква жив интерес сред музикантите и музикалната общественост по света. Петър Ралчев изнася концерти в Г̲е̲р̲м̲а̲н̲и̲я̲,̲ ̲У̲н̲г̲а̲р̲и̲я̲,̲ ̲Н̲о̲р̲в̲е̲г̲и̲я̲,̲ ̲Р̲у̲с̲и̲я̲,̲ ̲А̲в̲с̲т̲р̲и̲я̲,̲ ̲Х̲о̲л̲а̲н̲д̲и̲я̲,̲ ̲Б̲е̲л̲г̲и̲я̲,̲ ̲Ш̲в̲е̲й̲ц̲а̲р̲и̲я̲,̲ ̲Ф̲р̲а̲н̲ц̲и̲я̲,̲ ̲И̲т̲а̲л̲и̲я̲,̲ ̲С̲А̲Щ̲ и други. Той работи заедно със Стоян Янкулов и Атешхан Юсеинов и реализират 𝐂𝐃 в етно-джаз стил. Последните му изяви с български музиканти е с Пейо Пеев, Недялко Недялков и Ангел Димитров, които са изключителни професионалисти и с които имат изяви и концерти в чужбина и в страната.

  • Лекцията е публична, с вход свободен и ще се проведе на сцената в Концертна зала на АМТИИ Пловдив на 𝟏𝟖.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟐 г. (петък) от 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа.
  • Събитието ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.
  • Meстата са ограничени и се заемат до запълване на капацитета на залата. След началото на лекцията, няма да бъдат допускани повече зрители.
  • Очаквайте видео от лекцията скоро.
  • Очаквайте линк за подкаст с Петър Ралчев скоро.

Проектът има за цел да систематизира, обхване и насочи усилията на Академията в превръщането ѝ във важен посредник на културния живот в града, да стимулира обмена на творчески идеи и съпреживяването на художествените процеси, да трансформира представите и разбиранията за изкуство. Неговата същност проблематизира процес, в който отношението между автор и публика е динамично, а присъствието на обучаемите паралелно и в двете творчески роли е особено подвижно. Институционалната стабилност, комплексната структурираност на академичните звена и приемствеността в колегиалната общност на АМТИИ гарантират устойчивост на проекта и възможностите за неговото продължение и развитие във времето. 


Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив, едно от най-авторитетните висши учебни заведения по изкуствата в страната и единствено по обхвата на своята мултижанровост, е автор на проекта, който е част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив - Европейска столица на културата.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата