Читалища и регион в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Приключи отворената покана за читалища на фондация “Пловдив 2019”. Със серия информационни и партньорски срещи в Пловдив и региона екипът на фондацията привлече за участие в програмата общо 247 проекта от над 160 читалища. Резултатът от отворената покана е 93 одобрени проекта, идващи от читалища в целия Южен Централен регион.

Поканата с най-леките условия досега успя да постигне значителен регионален обхват на програмата на Европейска столица на културата, да стимулира голям брой партньорства между читалищата и между читалища и други организации, както и реализира една от основните цели на програмата – максимално включване на граждани и общности в културни дейности. Цялото финансиране от 250 000 лв. е разпределено по одобрените проекти като най-високата сума е 5000 лв., както е по условията на отворената покана, а най-ниската е 1000 лв.

Кандидатите се постараха да инициират и представят разнообразни проекти, които включват огромен спектър от прояви – от фолклорни спектакли, месения на хляб и надпявания, до светлинни инсталации, влогърски работилници и графити.

Читалищата са важен фокус в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата. Тяхната история и принос са сред най-големите ни национални предимства в многообразието на европейската култура. Положителният отклик, който екипът на фондацията получи от читалищните координатори, неочаквано големият брой проекти са сериозна заявка и доказателство не само за огромната роля и принос, които читалищата все още имат в поддържането и развитието на културата дори и в най-отдалечени краища на страната, но и за тяхната готовност да се развиват и експериментират.

Спрямо статистиката на резултатите читалищата в Пловдив и област Смолян са сред най-активните, два международни проекта ще се осъществят, благодарение на читалищата в Старо Железаре и Раковски, а най-широките партньорства в проектите включват до 13 читалища от различни населени места.

Реализацията на одобрените проекти започва от тази година и ще продължи през 2019. Всички събития ще бъдат отразени на специална фейсбук страница, посветена на читалищата, която фондацията ще менажира. Фондация “Пловдив 2019” планира още възможности и стимули за читалищата като ключов партньор в голямото начинание през 2019 г., за да можем #заедно да покажем, че читалищата имат капацитет за дейно включване в най-актуални събития и процеси.

Пълният списък с резултатите от отворената покана за читалища:

Резултати към отворена покана за читалища

Приложение 1


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата