Малки проекти с голямо вдъхновение

Отворената ни покана „Малки проекти: Събития и общностно участие“ предизвика силен отзвук от цялата страна и чужбина. Радостни сме и ви благодарим за огромния брой проектни предложения, интереса и желанието да се включите към програмата на Европейска столица на културата.

Малко повече за възможността

Отворената покана „Малки проекти: Събития и общностно участие“ е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина и цели да подпомогне осъществяването на малки проекти, да стимулира общностното участие, разширяване на публиките и развиване на културни дейности по квартали и алтернативни пространства в град Пловдив.

Основен акцент бяха трите водещи проекта от програмата на „Пловдив 2019“, свързани с кирилицата като уникален български принос към европейската култура, работата с различни общности в кварталите на града и реализацията на акции и намеси около река Марица и остров Адата. Желаещите да участват имаха възможност да подадат и предложения, които не са тематично свързани с посочените акценти, но отговарят на основните ни цели и приоритети.

Общият бюджет на отворената покана възлиза на 400 000 лева, а максималната сума, която може да получи един проект, е до 10 000 лева.

Отворената покана продължи от 6 февруари до 10 април. За този период получихме 260 проектни предложения от вас.

От 260-те подадени проекта, Пловдив и региона са най-активни с 98 от тях, столицата се включи с 72 идеи, а от останалата част на страната получихме 36 предложения. Бяха подадени и 54 проектни предложения от чужбина.

Всички общо 260 проекта предстоят да бъдат разгледани от нашето жури. Очаквайте скоро да обявим датата, на която ще бъдат представени резултатите, както и нови възможности за включване в програмата ни.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата