ОТВОРЕНА ПОКАНА към БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ-КАНДИДАТИ от финалния етап на конкурса за Европейска столица на културата 2019

Фондация Пловдив 2019 обявява отворена покана за проекти, предложени от културни организации, независими куратори и артисти от българските градове-кандидати, достигнали до финал в конкурса за титлата Европейска столица на културата 2019 - Варна, София с Югозападния регион (Благоевград, Кюстендил и Перник) и Велико Търново с регион.

Проектните предложения следва да развиват цели и идеи от програмите, с които трите града са достигнали до втория етап на селекция за титлата. Избраните проекти ще станат част от официалната програма на Пловдив ЕСК 2019 и следва да се реализират през 2019 г. или в съответния град, като бъде предвидено представяне на част от проекта и в Пловдив, или само в Пловдив.

Конкурсът е насочен към проекти, на базата на идейните предложения, заложени в апликационните книги на градовете в сферата на:

- Визуални изкуства, акции и пърформанси, изложби, танц, театър, музика, литература, фотогарфия, кино, бойни изкуства;
- Артистични намеси в публично пространство, инсталации /вкл. звукови и светлинни/, скулптури, обекти, прожекции;
- Функционален и декоративен дизайн в градска среда, ленд арт;
- Общи платформи за обмен на знания и умения между хора от различни социални групи и сфери в креативния сектор, партньорства между градовете-кандидати;
- Проекти за включване на разнородна по възраст и социален статус публика и участници и лица в неравностойно положение;
- Градско и домашно градинарство, био и еко практики и строителство.

• Общ бюджет на Фондация Пловдив 2019 за отворената покана: 500 000 лв.
• Период на кандидатстване: от 23 април до 29 юни 2018 г.
• Период за реализация на проектите: януари – декември 2019 г.
• Период за представяне на проектите в Пловдив: март – април 2019 г.
• Фондация Пловдив 2019 определя максимална субсидия на проект: 50 000 лв. 
• Фондация Пловдив 2019 няма да подкрепя финансово проекти, които са получили субсидия през културния календар на съответния град. 
• Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос най-малко 30% от стойността на проекта с ДДС. Като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея.

Пълният текст на поканата, както и всички документи, необходими за кандидатстването, може да намерите тук.

При възникнали въпроси може да се свържете с нас на: citycandidate@plovdiv2019. eu 

Присъединете се и към събитието в социалната мрежа ТУК, за да получавате актуална и навременна информация.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата