Проектът "Европейска столица на културата" в България - текущи изводи и статистики

Проектът "Европейска столица на културата" е многопластов и добавената му стойност и ефекти са видими в много направления. Ето и някои от статистическите изводи за периода 2015 - 2017 г., които са част от детайлния национален мониторинг, изготвен от Аналитично консултативна група - Ей-Си-Джи ООД:

 • Удовлетвореност от културното съдържание и обратна връзка: близо 65% от анкетираните поставят отлична оценка („силно одобрявам“) на съдържанието на
  събитията и още 29% – много добра оценка („одобрявам“);
 • Увеличение на посещенията в различни културни институции за периода 2016- 2017 г.;
 • За периода 2015-2017 се бележи двойно увеличение на дела на посетители, които отбелязват като основен повод за визитата в града посещението на културни събития
  или обекти;
 • За почти половината (45%) от националната общественост фактът, че Пловдив е Европейска столица на културата през 2019 г., оказва влияние върху желанието да го
  посетят;
 • 20% увеличение на националните и 30% увеличение на чуждестранните туристи в Пловдив за 2017;
 • Жителите на Пловдив са по-щастливи, живеейки в град Европейска столица на културата, защото данните показват, че културата и достъпът до нея вече стават елемент, определящ чувството за щастие у пловдивчани.

Пълния текст на доклада може да видите тук.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата