Български фонд за жените (БФЖ) пое на градска експедиция в Пловдив, за да разбере кой как живее в града, какви са усещанията му в градските пространства, как се чувстват мъжете и жените, младите и възрастните, родителите и децата по улиците, подлезите, площадите.  

Проектът на БФЖ - „Усещане за град - приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“ - е част от официалната програма на "Пловдив 2019" през 2018 г. и през 2019 г. Дейностите през двете години са различни по съдържание, но обединени от идеята за привличане на гражданското участие и търсенето на креативни решения за облагородяване на градските пространства.

През 2018г. БЖФ заедно с фондация ‚Джендър Алтернативи“, сдружение „Консултантско бюро – Напредък 7“ и френската организация Womenability  проведоха двудневно обучение в метода на провеждане на „изследователските разходки“ . Така на 31 май и 1 юни 2018 г. в пространството на Младежки център - Пловдив общо 20 граждански активисти, местни лидери, джендър експерти, архитекти, експерти по градско планиране, представители на местната власт се запознаха с нови подходи за взаимно разбиране, за опита на жените, мъжете и уязвимите групи в публичните градски пространства. Рада Еленкова от Джендър Алтернативи започна с въвеждаща презентация за джендър понятие и измерения на равнопоставеността между половете. Екипът на  Womenability представи работата си и примери за провеждането на метода „изследователски разходки“ в 25 държави по света. След това заедно обучители и участници проведоха пробна разходка из жилищния квартал около Гребната база.

След обученията на 2 и 3 юни БФЖ проведе общо 4 „изследователски разходки“ в кварталите Тракия и Прослав, целящи да проучат всекидневните преживявания на хората в града, да ги накарат да погледнат на градските пространства през по-различна перспектива, да идентифицират проблемни зони и възможни решения за облагородяване на публичните места. Участниците се движеха заедно по конкретен маршрут в съответния квартал, като всеки имаше индивидуални формуляри за попълване по определени социални въпроси. Маршрутът имаше 4 спирки, по време на които се обсъждаха по групи съответните фокуси като: усещане на града (качества на пространствата, сетивност – мирис, вкус, допир, слух т.н.); мобилност в града (транспорт, знаци, карти, информация т.н.); семейство (майчинство, достъп до места за предвужване, кърмене, повиване); любов (изразяване на привързаност на публично място, изразяване на сексуална принадлежност); насилие (конфликти на публично места, вербално и физическо насилие) и други. В края на всяка разходка всички групи обсъждаха заедно и даваха препоръки и идеи как - мъжете, жените, НПО-сектора, местната власт – може да въздейства и внесе промяна в кварталите на Пловдив.

През лятото на 2019 г. български и международни творци ще бъдат поканени да трансформират градското пространство, като създадат site-specific арт инсталации в Тракия и Прослав, основавайки се на реалните препоръки и идентифицираните нужди на гражданите, участвали в изследователските разходки. Селекцията е поверена на Лъчезар Бояджиев – куратор на проекта и един от най-изявените съвременни български художници, който ще търси смели и провокативни решения, които да доведат до положителни промени в нагласите и поведението на хората.

Местни партньори в „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“ са фондация ‚Джендър Алтернативи“, която работи за насърчаване на равенството, преодоляване на половите стереотипи и домашното насилие и трафика на хора, и сдружение „Консултантско бюро – Напредък 7“, което осигурява възможности за интеграция на хора от рискови групи чрез психологическо, правно и друго консултиране. Изследователските разходки са водени от международни експерти - френската организация Womenability. 

Следете развитието на проекта TУК.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата