"Предизвикателството за социална промяна 2018" - идеята на екип “HOPE” в подкрепа на децата със СОП.

Активните дейности на ангажираните млади хора, които да намерят устойчиви, иновативни и креативни решения на социални проблеми в “Предизвикателството за социална промяна 2018”, като част от проекта “Инкубатор за социални иновации”, продължават.

Един от екипите - "HOPE", сподели с нас видео, в което разказва за нуждата си от финансова подкрепа за осъществяване на идеята си, свързана с подобряване на условията в училище за децата със специални образователни потребности (СОП).

Идеята на “HOPE”, представена в Пловдив:

Описание: В конвенционалните класни стаи в държавните училища средата не е достатъчно приобщаваща за децата със специални образователни потребности. Тя не им дава възможност за равнопоставено учене заедно с другите деца от класа. Липсва възможност за достатъчни на брой индивидуални занимания, което не може да бъде осъществено само от назначените ресурсни учители. Присъствието на помощен учител, който да е заедно с детето в клас, не е възможно/ позволено от училището.

Мисия: Как може да се подобрят условията в училищата в Пловдив така, че конвенционалните учители да са по-мотивирани и подготвени да работят по-добре и с деца със СОП, а ресурсните учители да могат да вършат работата си по-пълноценно?


Проектът ”“Инкубатор за социални иновации” се осъществява от “Фабрика за идеи”. “Предизвикателството за социална промяна” е една от инициативите към проекта, която създава капацитет и развива устойчиви креативни общности от младежи.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата