Станете един от медиаторите на изложбата за съвременно изкуство „Чуйте ни - Артистичен интелект" (04.04 - 30.06.2019 г.)

„Пловдив 2019" търси медиатори, които ще ръководят дискусии, семинари и организирани обиколки в периода на изложбата от началото на април до края на юни 2019 г. и ще вземат участие в подготвителното целодневно обучение от 1-ви до 4-ти ноември 2018 г. Пловдив.

Бъдещите медиатори ще осъществяват връзката между творбите в изложбата, поставени в контекста на ежедневиeто, от една страна, и широката публика - деца, ученици, възрастни хора и хората с увреждания - от друга.


Кандидатите:

• трябва да бъдат на разположение най-малко два дни в седмицата в периода от 1 април до 30 юни 2019 г. ;
• трябва да проявяват интерес към работа с деца, ученици или възрастни хора;
• да харесват работата с групи в областта на изкуството и културната медиация и образование;
• трябва да бъдат отворени към многото въпроси и теми, пресъздадени от съвременното изкуство;
• трябва да проявяват интерес към прилагането на различни и иновативни методи и дидактически материали;
• не е необходимо да имат дипломa за завършено висше образование, но трябва да изучават: изкуство, история на изкуството; да притежават познание в областта на изкуството; да имат интерес към социална или обществена работа, или опит в тези области от неакадемичен характер;
• трябва да бъдат независимо мислещи и самоинициативни, надеждни и с установена работна етика;
• трябва да притежават умения за работа в екип, гъвкавост, устойчивост, комуникативност;
• трябва да имат добри познания по английски език, които са необходими за участие в семинара.


Подготвителният семинар за бъдещите медиатори ще се проведе на английски език от екип специалисти от образователния отдел на Музея „Фолкванг“ в Есен и този за медиация на Биеналето за съвременно изкуство - Берлин.

В зависимост от темите на семинара, ще бъде осъществяван превод на български език.

Igor.Grubic–Angels with dirty Faces–2008_1 

© Igor Grubić, Angels with Dirty Faces 


По време на подготвителния семинар и практическото обучение кандидатите ще придобият опит във връзка с:

• интензивното проучване и обработка на информация за творбите, които са част от изложбата;
• екипното разработване на най-подходящите формати за представяне на съдържанието пред българска и международна аудитория;
• методи за провеждане на диалог с посетителите по време на туристическа обиколка;
• придобиването и разработването на методи за работа с деца, ученици и възрастни хора;
• изучаване структурата и изпълнението на формалната рамка за диалог по време на турове;
• придобиването на гъвкавост и способност да се съсредоточават върху различни понятия за медиация (като активна, критична, артистична, ориентирана към действия и / или ориентирана към инструкциите).


Моля, изпратете кандидатурата си до 30.10.2018 г. по имейл на: dim_sp@abv.bg
заедно с кратка автобиография и мотивационно писмо.


Изложбата се осъществява от Фондация „Пловдив 2019" съвместно с Дойче Телеком - „Колекция Телеком" , Фондация „Отворени Изкуства", Гьоте - институт България. Медиаторската програма е развита с подкрепата на образователните екипи на музея „Фолкванг" в Есен и на Берлинското биенале.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата