Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за идейни проекти за ВРЕМЕННА НАМЕСА В ГРАДСКА СРЕДА

Първа фаза

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за идейни проекти за ВРЕМЕННА НАМЕСА В ГРАДСКА СРЕДА, като част от официалното позициониране и представяне на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

Настоящата отворена покана е насочена към културни и браншови организации, независими архитекти, куратори и артисти от България и цели създаването на нови произведения, които да служат като символ и знак на инициативата в града през 2019 г. Предложенията могат да включват инсталации, скулптури, обекти, функционален и декоративен дизайн, пространствено изявяване и идентифициране в градска среда, обвързани пряко с представянето на град Пловдив като Европейска столица на културата.

Конкурсът се провежда в две фази. Първата фаза предвижда селекция на идейни предложения на база на подборно описание, визуални материали, скици, схеми и бюджет, необходим за реализацията. Бюджетът би следвало да включва всички необходими разходи за осъществяването на идеята, като избраните кандидати ще носят пълна отговорност за целия процес на проектиране, реализиране и монтаж. Със селекционираните кандидати от първа фаза ще се премине към договаряне за възлагане на изпълнението на идейното предложение.

Общият бюджет на отворената покана е до 250 000 лв.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА, КАКТО И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

СЪБИТИЕТО В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: publicspaces@plovdiv2019.eu


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата