Резултати от ТРЕТА ДАТА на ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ “В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“


По третата дата на конкурса бяха разгледани общо шейсет и три проектни предложения. От тях журито избра да подкрепи единадесет, между които да разпредели грант от 149 290 лв. Вижте протокола на комисията ТУК.

Съгласно условията на Отворената покана в рамките на две седмици селекционираните кандидати трябва да приемат или откажат решението на журито. След 4 ноември, на базата на всички потвърдени проекти, ще бъдат журирани и резервите опеределни от журито.

Ето условията на конкурса. Тук е протоколът по първа конкурсна дата, а тук - от втора.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата