Качеството на градската среда и оформлението на публичните пространства засягат всички нас като жители. В момента сме свидетели на куп от грешни практики, които водят до влошено качество на реализираните проекти и отдалечаване от общата цел – качествена промяна на градската среда. Как това може да се промени?

               На 1-ви декември, в СКЛАД, в Тютюневия град в Пловдив, ще се проведе конференцията  „Placemaking Connected“. Събитието е организирано от сдружение “BG Бъди активен” и ще бъде с голямо международно участие, като ще събере експерти от областа на ‘placemaking-a’/мястосъздаването, за да постави начало на създаването на регионална плейсмейкинг мрежа в България.

            Теми на срещата са промяната на градската среда чрез метода ‘placemaking‘, ролята на местните граждани и как чрез подход отдолу-нагоре, те могат да бъдат овластени да идентифицират проблемите в средата около тях и да предлагат решения за тях и да работят за реалната промяна на пространствата. „Placemaking connected“ ще представи добри практики, препоръки и план за действие за развитие на средата в квартала в сътрудничество с жителите, бизнеса и местната власт.

           Събитието ще бъде част от програмата на европейската ‘placemaking’ мрежа, развиваща обща платформа за професионалисти от целия контитент. Освен това, то ще цели и да отвори дискусията за координирано ‘placemaking’ движение на Балканите за създаване на устойчива и качествена градска среда.

           Работата със местни общности е много важна за повишаване на качеството на жилищна среда. Има много причини, поради които трябва да се приеме подход от долу нагоре при изграждането на качествена градска среда.  Гражданското участие е незаменим ресурс, който осигурява устойчивост в подобряването на градската среда, възможност за повишаване на инвестициите, както и изграждане и поддържане на партньорски взаимоотношения между Общината, НПО сектора и гражданите.

Събитието ще се проведе на английски език с превод на български.

Събитието ще бъде със свободен достъп, като е необходима единствено регистрация: ЛИНК

Кои са лекторите?

          Форумът ще даде подиум на повече 10 лектори, които ще разкажат за своя опит във въвличането на местните жители в трансформирането и поддръжката на градската среда. Конференцията ще предложи серия от теми, специфични сесии, дискусии и работилници, които са базирани на практически опит и успешни проекти в контекста на европейския ‘placemaking’.  Част от говорителите, които ще можете да чуете са:

Йерун Лавен & Рене Хойманс (Stipo NL, Ротердам);
Ариадна Мигел Аменгуал (община на Барселона);
Вивиан Доумпа (Stipo Солун);
Рамон Марадес (Марина на Валенсия);
Владимир Ус (Асоциация Оберлихт, Кишинев);
Фредрик Линдстол (Glådstad, Стокхолм).


           Общото между всичките участници във форума е, че не само вярват, но и са доказали, че гражданското участие е незаменим ресурс, който може да допринесе за високото качество на градската среда.

              Участниците в събитието ще имат възможност да се запознаят с иновативни идеи за трансформиране на градски пространства и възможности за приложение на алтернативния подход ‘placemaking‘. Чрез него вече 2 години сдружение “БГ Бъди Aктивен“, заедно с урбанистите от сдружение “|Не|Формално”, облагородяват публичната среда в редица български градове чрез проекта “_Място“.

“Placemaking connected”-  01.12.2018 г. от 9:00 часа в зала на Фондация „Пловдив 2019“, #СКЛАД, ул. “Екзарх Йосиф“ 16.

Събитието ще бъде със свободен достъп, но е необходима регистрация. Повече ТУК.

Събитиeто  “Placemaking connected” е част от ключовия проект ФОРУМ 2019, който включва серия от семинари и специализирани срещи с фокус проекта Пловдив – Европейска столица на културата 2019. 


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата