Каунас 2022: Училище участваме ЗАЕДНО - обучение за творци, 6 – 13 септември 2020

Това обучение ще позволи на 2 души от България заедно с още 23 от цяла Европа да бъдат заедно в една уникална програма за бързо придобиване на артистични умения и знание, докато разширяват европейските си културни мрежи.

Кризисен фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци

Фондация „Пловдив 2019“ отвари кризисния фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци, които могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева.

Резултати от отворена покана НАСЛЕДСТВО

Отворена покана НАСЛЕДСТВО

Настоящата отворена покана е валидна за реализация на проекти в периода 2020 - 2021 г. и е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина.

Отворена покана за дизайнери на градски игри

Градските игри  са интересен и лесен начин за проверка на различни подходи и начини за преформулиране на градска среда, за съвместно живеене, за това да бъдем заедно или да намерим очарованието да сме в различни отбори. Градските игрите са инструмент, с който да разберем една страна от сложните взаимовръзки на ежедневието и е важно да гледаме на тях като нова форма за общо съществуване, комуникационен инструмент и личностно надграждане на опита и възприятията.

Отворена покана за резидентната програма ADATA AiR | Втора фаза: 2019

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за реализиране на творчески проекти на база на идейни концепции от резидентна програма за артисти ADATA AiR

Резултати от отворена покана "Капана - квартал на творческите индустрии. Фокус - Ядрото на младите"

Отворена покана Капана – квартал на творческите индустрии. Фокус младежко изкуство

неактивна

Документи и указания за партньори по отворени покани през 2018 и 2019 г.

Документи и указания за партньори по отворени покани от 2016 и 2017 г. ЗА НОВИ ПРОЕКТИ и ПРОЕКТИ ПО КНИГА В ПРОГРАМАТА НА ОФ „ПЛОВДИВ 2019“

Резултати от отворена покана за ВРЕМЕННА НАМЕСА В ГРАДСКА СРЕДА

Резултати от извънредната сесия за резерви по Отворена покана "Малки проекти: Събития и общностно участие"

1 2 3

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата