Резултати ОП „Зелена Култура – Зелен Град“

ДОКУМЕНТИ НА НИВО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТВОРЕНА ПОКАНА „Зелена Култура – Зелен Град“

Отворена покана Зелена Култура – Зелен Град

Резултати ОП „Фестивали и големи събития“

ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ НА ЕТАП СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО ОТВОРЕНА ПОКАНА ФЕСТИВАЛИ И ГОЛЕМИ СЪБИТИЯ

Отворена покана: Фестивали и големи събития

Резултати по ОП „Наследство 2023“

Документи и указания за партньори по отворена покана НАСЛЕДСТВО 2023

Отворена Покана НАСЛЕДСТВО 2023

Документи и указания за партньори по отворени покани през 2021/2022 г.

ОБЯВИ за дейност по проект BG05M9OP001-2.056

- ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА; - ЗА НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ; - ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

Програма ПОЛЕТИ

Фондация „Пловдив 2019“ обявява програма за финансово подпомагане на млади таланти от Пловдив за изява в творчески и професионални конкурси, форуми, майсторски класове.
1 2 3 4 5

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата