На свое заседание на 20.02.2020 г. Управителния съвет на ОФ "Пловдив 2019" утвърди решението на журито по отворена покана "Наследство".

По Отворена покана за финансиране на проектни предложения "Наследство" на Фондация „Пловдив 2019“ бяха получени общо 85 проекта.

Журито подкрепи 23 от тях след преразглеждане, съгласно решение на Управителния съвет с протокол № 175 / 03.02.2020 г., който разделя сумата от наградата „Мелина Меркури“ на две равни части и определя първата част да се разпредели между проектите, кандидатствали за финансиране по отворена покана „Наследство“, като разходът по трите направления да не надхвърля 1 500 000 лв. за 2020 г. От одобрените проекти 11 са на организации от Пловдив, 11 на организации от страната и един от чужбина. Общата сума, разпределена между проектите, е 1 365 785 лв., оформени по направления, както следва: по направление 1: 1 057 500,00 лв.; по направление 2: 242 820,00 лв.; по направление 3: 65 465,00 лв.

Подробен протокол с проектите можете да намерите ТУК.

Резултатите са утвърдени с решение на Управителния съвет на Фондация „Пловдив 2019“ от 20.02.2020 г. с протокол № 176 / 20.02.2020

На свое заседание на 27 юни 2020 г., Управителния съвет на ОФ "Пловдив 2019", с протокол № 179, прие изменение на договора по Отворената покана, предвид промените в обстоятелствата на осъществяване на публични събития във връзка с пандемията COVID 19. Обновения договор може да бъде видян ТУК.

Указания за отчет на проекти, може да изтеглите от ТУК. Изтеглете от ТУК папка с всички основни указания и бланки, които са ви необходими за отчет на проекти по отворена покана НАСЛЕДСТВО. Допълнителни помощни указания: тук.

Отворената покана беше обявена на 21 октомври 2019 г. с цел осигуряването на устойчиво развитие на културни инициативи и събития в град Пловдив, продължение на интензивната културна програма на Европейска столица на културата и предоставяне на възможност за разширяване на създадени партньорства, утвърждаване на генерирания културен потенциал  и надграждане на придобития капацитет.

Бюджетът на поканата е от наградата „Мелина Меркури“, с която Фондация „Пловдив 2019“ беше удостоена за работата си с решение на международното жури на Европейската комисия от 2018 г. Осигуряването на наследството на инициативата с бюджета на наградата и разпределянето му чрез отворена покана се случва за първи път от 2007 г., когато наградата започва да се връчва на Европейските столици на културата. С това решение проектът Пловдив – Европейска столица на културата 2019 се превърна в специален фокус по време на дискусиите в Комисията по култура и образование в Европарламента, провели се на 6 декември 2019 г., и беше цитиран като добър пример за успешна практика в осигуряване на наследството на инициативата.

Програмата „Наследство“ осигурява запазването на интензивността на културния живот в Пловдив и през 2020 г., като подкрепя провеждането както на едни от най-успешните музикални, танцови фестивали и театрални прояви от емблематичната година, така и на по-малки проекти, свързани с общности, образование и продължаващи основните концепции от апликационната книга, с която Пловдив спечели престижната титла.

Одобрените кандидати ще имат на разположение 10 работни дни, за да потвърдят дали приемат решението на журито и да изпратят актуализирани формуляри за преглед от комисии и пристъпване към подписване на договори.

Проекти, отказали финансиране, след като са били одобрени: 

  • 13_L / 28.11.2019 МАНИЦА ЕООД / Галерия Лабиринт “Творчески срещи в
    Лабиринта 2020 и 2021” Направление 3
  • 85_L / 30.11.2019 Държавен куклен театър Пловдив "Невидимият Тонино" Направление 2
  • 78_L / 30.11.2019 Вестиго ООД / Фестивал за градски игри  Направление 2 - писмо с вх. № 334 / 02.12.2021

Детайли за новата отворена покана - НАСЛЕДСТВО II - обявена на 18 януари 2021 г. може да намерите ТУК


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата