Покана за творци – Нови Сад 2022: Изкуство, което въздейства /обучение, 12 – 18 април 2021/

Обучение по европейски проект „Училище Участваме заедно“ за творци, които се интересуват от изкуството като акт на творчески активизъм и инструмент за социална промяна

Водещи организации: Shock Co-operative /MMC Led Art (Сърбия), съвместно с Walk the Plank (Обединеното кралство)

Изкуството като протест! Творчески активизъм! Изкуство за социална промяна!

Интересувате ли се от работа с други творци от цяла Европа, с които да изследвате значението на творческия активизъм? Бихте ли искали да изградите нови умения – артистични и организаторски – които да ви помогнат да създадете заедно творба с реално въздействие?

Артист или активист, ако се интересувате от проучването на радикални подходи за изкуство в публични пространства, това обучение ще предложи интензивна седмица за вдъхновение, горещ дебат и артистична активност.

Артистите от MMC Led Art ще работят заедно с участниците върху мощната роля на артистичната намеса и пърформанс за социална промяна. “Ще се фокусираме върху това как се протестира срещу биологични/екологични заплахи или потисничество на политически режим или неправда – с артистични средства”.

Това обучение ще събере заедно сръбски артисти и активисти с международни творци – практици, за да обследват социално ангажирани творчески практики. Методът „Учене чрез правене“ ще бъде обвързан с възможността да се представят идеи на практика, като част от Училището в Нови Сад, ако пътуването е възможно, или във вашия собствен град, ако може да се включите само онлайн.

Надяваме се, че 25 участници ще бъдат заедно в Нови Сад, за да обменят идеи и да осъществят колективна активност, вдъхновена от техните увлечения и политики и да разширят собствената си европейска мрежа.

Фасилитаторите ще демонстрират как политическия и екологичния активизъм довежда до успех колективното творчество, което разширява стандартните дефиниции за изкуство. Със силни примери от югославските и пост-югославските артистични практики ще бъде представено пърформативното изкуство като средство за ангажиране и ролята му в създаването на основни течения за социална промяна.

Защото създаваме изкуство, което въздейства!


Кой може да участва?
Може да сте изучавали изкуство... може да сте били въвлечени в дейности по активизъм за опазване на околната среда или в политически активизъм или радикална културна изява...може да сте учители, артисти, научни работници, активисти, доброволци... добре сте дошли.

Колко са участниците от българска страна?
Нови Сад 2022 ще приеме двама креативни участници от България с интерес по темата.

Как да участвате:
Ако имате интерес към поканата, моля, изпратете на имейл rsvp@plovdiv2019.eu, до 17:30 часа (българско време) на 14 февруари 2021 г., Вашата автобиография, като представите и своя акция или дейност, в която сте действали за екологична, политическа или социална несправедливост. Заглавието на имейла Ви е необходимо да бъде Call for Artists: School of Participation / Novi Sad 2022, и да включва и името ви на латиница. Всички участници ще получат обратна връзка.

Къде ще се проведе обучението?
Нови Сад, Сърбия. Ако физическо пътуване до Сърбия не е възможно, има предвидени по-ранни онлайн срещи, през март 2021 г., така че всички да се срещнат с обучителите и с другите участници, за да имат възможност да работят предварително по графика.

Кога ще се проведе?
8 – 13 април 2021 г.

Има ли ограничения за възрастта на участниците?
Необходимо е да сте над 18 години към датата на обучението.

Език
Обучението се провежда на английски език.

Разходи
Всички разходи по участието ще бъдат покрити.

Кой ще реши дали да станете част от обучението
Жури, съставено от партньорите по проекта, ще вземе решение кой да участва в обучението.

Резултати от поканата за творци
Имената на участниците ще бъдат обявени след 20 февруари 2021 г.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с нас на имейл rsvp@plovdiv2019.eu.


Какво споделиха участници в обученията до момента:

“Научих се да уважавам мнението на всеки, като част от съвместното създаване, а също и да бъда уверен.”

“Създадох много нови местни контакти, които ще бъдат много важни, когато става въпрос за
общи колективни действия, както и за разработване на нови проекти в общността
.”

“Получената информация и знание... със сигурност са резултат от десетки години опит и
обмислена еволюция. Това беше безценно и ще поощри все по-голямото прилагане на такъв вид експертиза и работна етика.”

“Това, което ме впечатли, беше как процесите на създаване и планиране бяха много демократични. Всички имаха думата, всички идеи бяха добре дошли и общият резултат беше резултат от обмен и сътрудничество.“


Европейският проект „Европейска академия за изкуства в открити пространства „Училище Участваме Заедно“ (School of Participation) е част от Програма „Творческа Европа“, подпрограма „Култура“ на ЕС.

Проектът е с водеща организация Walk the Plank – UK, в партньорство с uniT – Университет Грац, и европейските столици на културата Нови Сад 2022, Каунас 2022, Ковънтри 2021. Асоциирани партньори са Лимерик, Еревански Институт за съвременно изкуство, Общински съвет Тарту (Тарту в Естония е ЕСК 2024), както и Веспрем Балатон 2023.

Допълнителна информация:
https://walktheplank.co.uk/learning/european-school-participation/
https://www.uni-t.org/en
http://novisad2021.rs/
https://kaunas2022.eu/en/
https://coventry2021.co.uk/
https://www.limerick.ie/council
https://www.ica.am/en/news
http://tartu2024.ee/
http://2023veszprem.hu/


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата