ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИ НА ОТВОРЕНА ПОКАНА за проектни предложения с ФОКУС: ЯПОНСКА КУЛТУРА

Първи етап на селекция

1. Състав на журито

С решение на УС на ОФ „Пловдив 2019“ с протокол № 139/ 13.03.2018 г. беше избрано жури в състав: д-р Светлана Куюмджиева – артистичен директор, Фондация „Пловдив 2019“; Виктор Янков – заместник-директор „Международна дейност“, Фондация „Пловдив 2019; Гина Кафеджиян – заместник-директор „Програма“, Фондация „Пловдив 2019“; Александра Димитрова – експерт „Международна дейност“, Фондация „Пловдив 2019“; Саори Хакода – мениджър проекти, EU Japan Fest.

Предварителна процедура и методика на оценка

Всички членове на журито получават предварително проектните предложения, запознават се с тях и да ги оценят индивидуално. На заседание на журито се обсъждат индивидуалните оценки и след дискусия се взема решение за победителите и резервите, ако има такива и разпределението на средствата. Методиката за оценка и описание на предварителната процедура са приложими към настоящия документ.

2. Заседание на журито и протокол

Заседанието на журито се проведе на 6 юли от 11:00 до 18:00 часа, като Саорих Хакода се включи в обсъждането чрез конферентна връзка. Заседанието започна с индивидуално обсъждане на всеки проект. След края на обсъждането на отделните проекти се премина към гласуване и вземане на решение за победителите и  резервите и разпределението на средствата.

3. Получени проектни предложения и решение на журито

За конкурса бяха получени общо 36 проектни предложения, от тях журито избра да подкрепи:

  • По Категория 1 - 4 /четири/ проекта, между които да разпредели грант от 92 000 лв. и предложи една резерва;
  • По Категория 2 - 3 /три/ проекта;
  • По Категория 3 – 7 /седем/ проекта

Протоколът на журито може да намерите ТУК.

Условията по поканата са ТУК.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата