Резултати от Отворена покана "Малки проекти: Събития и общностно участие"

По Отворена покана за финансиране на проектни предложения "Малки проекти: Събития и общностно участие" бяха получени общо двеста и шестдесет проекта (в общия брой се включват и 2 технически грешки, получени при дублиране на проектно предложение с два различни входяща номера).

Журито подкрепи петдесет и седем от тях -  24 от София, 17 - от Пловдив, 7 - от други населени места (3 проекта от Варна, по един - от с. Куклен, от с. Скутаре, от Банкя и Хасково). Одобрените проекти, които идват извън страната, са девет (2 проекта от Франция, 2 - от Полша; по един от Сърбия, Испания, Румъния, Словения, Нова Зеландия). Общата сума, която ще бъде разпределена между проектите, е 400 000,00 лв.

Резервните проектни предложения са 11. Неодобрени са 192 проекта (в тях влизат 2-те технически грешки).

Резултатите са утвърдени с решение на Управителния съвет на Общинската фондация "Пловдив 2019" от 06.08.2018 г. с протокол № 147/06.08.2018.

ПРОТОКОЛА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата