Мобилно училище
Столипиново

Проектът “Мобилно училище Столипиново” се фокусира върху образователни инициативи чрез архитектура, изкуство, наука и игра с деца между 6 и 16 г. в квартал Столипиново.

Децата изследват, анализират и преобразяват квартала си с разнообразни материали и техники за моделиране. Мобилната работилница “Арт-бус” обикаля веднъж седмично различни точки на квартала от април 2018 г. за период от две години.

Нови умения

Целта на заниманията е да дадат на децата умения и способности за общуване извън непосредствената им общност, увереност в себе си и културен и социален опит, които да им помогнат да преодолеят бариерите на изключване от мнозинството. Отвореният формат на неформално образование директно в общностите, където децата живеят, ангажирането на родителите и заинтересовани членове на местната общност, както и училища от квартала, са начините за постигане на тези цели.

Работа с доброволци

Фокус в проекта е работата с доброволци и професионалисти (педагози, артисти, социални работници), включително и представители на местната общност - желаещите могат да участват в тематични обучения и съвместна работа с партньори от България, Франция и Германия - експерти по антропология, архитектура и артистични практики. Проектът предвижда също  поредица от презентации и международна работилница.


“Мобилно училище Столипиново” е проект на Сдружение “Детска архитектурна работилница” в партньорство със Сдружение "Открити пространства". Развитието на проекта и подробности за събитията по него може да следите на социалната страница на събитието - www.facebook.com, и на archforchildren.com.


Тренинг на доброволци за участие в проект „Мобилно училище Столипиново“ (10 ноември 2018 г.)

Кога
Програмa Сливане

Мобилно училище Столипиново (работилници през април 2019 г.)

Кога
Програмa Сливане

Мобилно училище Столипиново (работилници през март 2019 г.)

Кога
Къде Различни
Програмa Сливане

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата