Get To Stolipinovo

Името на проекта “GetToStolipinovo” е преднамерена игра на думи с акцент върху промяна на мислене и значения – вместо „гето“ (ghetto), квартал „Столипиново“ е представен като място, до което се стига (get to). В допълнение проектът цели да представи възможност за разбиране на „Столипиново“ (друго значение на get). Проектът е с дългосрочно въздействие, насочен е към местните младежи в Столипиново и възможностите за тяхното активно участие в обществения живот.

Модули:

  • #GetToExplore – събиране на различни истории, митове и традиции от общността в Столипиново (март 2018 г. - декември 2019 г.), като се провеждат и обучителни сесии (февруари, юни - октомври 2018 г., юни - октомври 2019 г.) с младежи в Пловдив и в региона - "Как да бъдеш търсач на истории",
  • #GetToAction (януари 2018 г. - декември 2019 г.) - граждански работилници (януари 2018 г. - декември 2019 г., всяка втора седмица) работни срещи и семинари с дискусии за работа на младежите на терен и възможните начини за решаване на проблемите на общността (март, юли, декември 2018 г. - април, септември 2019 г.), инициативи и кампании, доброволчество за микропроекти (януари 2018 г. - декември 2019 г.),
  • #GetToShare (януари 2018 г. - декември 2019 г.) - стартиране на онлайн платформа за всички събрани истории и резултати на български и английски език.

“GetToStolipinovo” се осъществява от Сдружение “Младежки клуб Рома - Столипиново 1996”.


Get To Stolipinovo – #GetToShare

Кога
Къде Различни
Програмa Сливане

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата