Айляшки Град

Ключовите думи, които определят “клъстера” са бавно, устойчиво и хармонично развитие.

ЕUритмика

Клъстерът „ЕUритмика” е за богатата музикална култура на Пловдив, представена пред европейска публика.

Раздвижи града

Клъстерът има за цел да разшири цялостната идея за спорта като се подчертае потенциала му да е движеща сила.

Релаксиране - програмна платформа на Пловдив 2019

Платформата Релаксиране, обединява 3 клъстера - ЕUритмика, Раздвижи града и Айляшки Град и е свързана с популяризиране на устойчив начин на живот и с понятия като “бавен живот” (Slow) или “дерастеж” (Degrowth). Платформата цели да пропагандира зелен/еко/био начин на живот чрез зелени технологии и продукция. Включва също взаимодействие между творчески и спортни дейности, практики за хармонизиране с околната среда, “физическата култура” и като цяло забавяне на темпото. В тази платформа попада и музиката като възможност за общуване и като най-достъпно изкуство във всичките й разновидности.

Вижте акцентите в програмата ни ТУК, както и публичните ни събития през февруари и март.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата