Младежка социална зона

„Младежка социална зона” търси млади хора в Пловдив с интересни идеи в сферата на социалното предприемачество, които да са от полза на местната общност, на уязвими групи и хора от малцинствата.

След предварителен подбор петнадесет млади хора се включват в едногодишната обучителна програма "Starters". С подкрепата на експерти те разработват своя личен социален проект и през 2019 година получават частично финансиране за реализиране на идеята си.

Развитие на проекта

През март и април 2018 г. петнадесет участници на възраст 18 – 35 години, с различен социален и професионален статус, са включени в програмата „Starters”. Избраните младежи притежават иновативна идея, желание и силна мотивация, за да реализират свой модел за позитивна промяна в Пловдив. Те ще преминат през цикъл от 7 обучения и с подкрепата на екип от експерти ще реализират своята предприемаческа идея през 2019 г.

В рамките на една година по време на програмата те научават:

  • как да развиват предприемаческа или социална идея като бизнес модел,
  • как да въвличат съмишленици и партньори в реализирането на идеята си.

„Младежка социална зона” е проект на Фондация „Национален алианс за работа с доброволци”. Партньори са Младежка фондация „Арете“ (www.areteyouth.org) и Бигент-Германия (www.bigent.org).

Подробности за проекта и за събитията, свързани с него, може да откриете на www.starters.bg/starters.


Младежка социална зона - обучение и семинари 2018

Кога
Къде Различни
Програмa Релаксиране

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата