Наследство и дарителство – примерът на проф. Юлия Дилова

Чрез стойностната колекция от тъкани на проф. Юлия Дилова, която вече е част от богатия фонд на РЕМ – Пловдив, посетителите ще чуят няколко паралелно разказани истории. От една страна ще се докоснат до разказа за един живот, насочен към съхранение на българската национална принадлежност, наследство и съзнание чрез скритите послания на вещта - магичното знание и символното възприемане на частите от облеклото и украсата в традиционната българска култура. Юлия Дилова – една българка, живяла дълго в чужбина, която никога не е  скъсала връзката с корена си. Като изследовател на творчеството, тя подкрепя както съвременните български творци, така и безименния народен гений. Мотивацията ѝ да колекционира носии е породена точно от това желание да се докосне по един или друг начин до народното изкуство, да изрази признанието си към тази форма на традиционната култура. Проф. Дилова има интересен поглед към текстила във всичките му варианти и го възприема като олицетворение и символ на трудолюбивите български жени.

Откриването на изложбата „Престилката – символ и апотропей“ и представянето на каталога „С любов към изтъканото“ е на 30 март 2022 г., сряда, от 18.00 часа.

Колекцията, поместена в каталога, е изключително стойностна, не само поради обема, но и с оглед на информацията, която носи. От друга – чрез богатството и разнообразието от културни ценности ще се завърнат към корените си и ще станат свидетели как предметите, след като излязат от затвореното пространство на личното притежание, заживяват нов живот и имат друг “разказ” за широката публика в музейна среда. 

Изложбата “Престилката – символ и апотропей” и каталогът “С любов към изтъканото...” ще представят бита, душевността и културата на българите от началото на XIX в. до 30-те год. на ХХ в., обитавали различни региони у нас.

Излезли от затвореното пространство на личното притежание, вещите заживяват нов живот в музея, тъй като имат статут на културни ценности и стават обществено достояние.

С този проект РЕМ – Пловдив иска да подкрепи и даде гласност на колекционерството и дарителството, като една добра практика за опазване на културно-историческото наследство.

 

Апотропей на гръцки: otποτρόπαιος – „предпазващ от беди“) е магически ритуал, предназначен да предпазва от магии или урочасване. Тя може да бъде създадена с церемонии и заклинания, например – почукване три пъти по дърво, или просто чрез носене или окачване на обект който носи късмет (талисман, муска). Терминът се използва в етнографията, археологията и изкуствознанието.


Проект на Регионален Етнографски музей - Пловдив, част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив 2019


Етнографският музей в Пловдив представя ново издание и изложба, посветени на наследството и дарителството

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата