Издаване на монография-каталог и сайт на пловдивската група РъБ

Формирана в гр. Пловдив още в началото на бурната 1989, група Ръб оставя дълбока диря в историята като едно от най-силните и ранни прояви на българското концептуално изкуство от 90-те години.

Членове на групата са пловдивските художници: Албена Михайлова, Венета Маринова, Димитър Келбечев, Димитър Митовски, Емил Миразчиев, Ивайло Григоров, Игор Будников, Кольо Карамфилов, Моника Роменска, Надя Генова, Павел Алберт, Румен Жеков.

Изложбите, акциите и пърформансите на Ръб събираха цялата художествена общност от столицата и страната и превръщаха Пловдив в своеобразна столица на концептуалното и политическо изкуство. Въпреки нейния принос и влияние в сцената на съвременните визуални изкуства, явлението „Ръб“ досега остава маргинализирано в наложилите се наративи за съвременното изкуство в България. Една от причините за това е, че групата съзнателно цели изместването на центъра, т.е. водещото място на столичните събития в художествения живот. В последвалите наративи за съвременно изкуство, писани от гледната точка на столичната сцена, за групата често липсва детайлизирана референция.

С настоящата идея за монография-каталог и сайт се цели приносът на „Ръб“ да бъдат документирани и анализирани в общественото пространство, като се осмисли и оцени присъствието на групата в политическата, социална и културна история на града и на страната, както и в международен аспект. Дейността ще обхваща както и историята, така и "след-историите" на групата.

Планираната публикация събира множество съществуващи архивни, документални и визуални материали, както и изследователски текст. Целта на проекта е да представи на публиката историята на града и на съвременното изкуство през призмата на „Ръб“ чрез богат архивен, визуален и текстови материал. Резултат на сериозна изследователска работа, монографията ще публикува архивни текстове на изкуствоведи и теоретици, които са имали водеща роля в осмислянето и интерпретацията на дейността на групата, като Димитър Грозданов, Диана Попова и Живка Валявичарска и ще бъде потърсен в редица вече публикувани материали за съвременното изкуство в България, като изследванията на Свилен Стефанов, Весела Ножарова, и др.

Каталогът включва задълбочен визуален материал от местната и столична преса, както и от архивите на членове на групата, вкл. Емил Миразчиев, Албена Михайлова, Надя Генова, Моника Роменска и Венета Маринова. 

И каталогът и сайтът се очаква да са публично достъпни през май 2022 г.


Проектът е идея на Сдружение ИЗКУСТВО ДНЕС и е част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив - Европейска столица на културата.


Монография-каталог и сайт на пловдивската група РъБ на 30 март

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата