Изкуството на живота, чрез живота на изкуството

Проектът “Изкуството на живота, чрез живота на изкуството” на Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие” използва артистични дейности за развитие на практически умения у лишените от свобода в Пловдивския затвор. В програмата през 2018 и 2019 г. са включени арт работилници с различни видове приложно и изобразително изкуство, занимания по творческо писане и театър, изложби (през 2018 г. изложбата, наречена "Пред портите на града - нашите предели за изкуство", ще бъде открита на 28 юни и ще остане до 12 юли във фоайето на Община Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20).

Целта е да се подобрят възможностите на участниците за социално включване, реинтеграция и заетост при освобождаване. Амбицията на проекта е да се припознаят, оценят и валидизират уменията на участниците, развити чрез изкуство и театър, посредством система за оценяване. Проектът търси промяна на стереотипите по отношение на затворниците и подобряване възможностите ѝм за социално включване и участие в обществения и културен живот.


Защо се провеждат занимания с артистична дейност в затвора?

Проектът се основава на проучване и наблюдение на рехабилитационни програми в подобни институции в България, страни от ЕС (Белгия, Германия, Полша, Испания, Италия, Кипър) и Турция, които отчитат положителни резултати и висок процент на рехабилитация на лишени от свобода чрез участието им в артистични дейности и театър.

Изследванията показват, че по пътя на творческото занимание човек придобива нов опит и познания и често намира конструктивни решения за собствения си проблем, особено когато този процес се извършва структурирано. Изкуството, с всички негови проявления, се използва като мощно терапевтично и обучително средство. Арт заниманията са подходящи за хора от различна възраст, произход и социално-икономическа среда, включително за лица с увреждания, с интелектуални и умствени предизвикателства, зависими лица и други маргинализирани групи и хора в неравностойно положение. Чрез него е възможно да се прескочат множество бариери (например езикова бариера и ниво на грамотност), затова модулите в проекта са наречени “Нашите граници за изкуство”.


Повече информация за Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие” може да откриете на ​https://upsda.org 


Изкуството на живота, чрез живота на изкуството - изложба „Отвъд стените“ (3 - 9 юни 2019 г.)

Кога
Програмa Възраждане

Изкуството на живота, чрез живота на изкуството - изложба „Отвъд стените” (3 - 9 юни 2019 г.)

Кога
Програмa Възраждане

Изкуството на живота, чрез живота на изкуството - Форум театър (27 юни 2019 г.)

Кога
Програмa Възраждане

Изложба „Портите на града“ показва творчество на лишени от свобода

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата