Know-How Show-How
Международна академия за креативно мислене и дизайн процеси

“Know-How Show-How Международна академия за креативно мислене и дизайн процеси” изследва ролята на дизайна и изкуството като средство за културна и социална трансформация. Проектът се осъществява през лятото на 2018 и на 2019 г. и застъпва актуални теми, свързани с идентичността на мястото и неговите ресурси.

Проектът предвижда серия от образователни и културни програми за изследвания и обучение, в които участват млади творци (дизайнери, художници, архитекти, инженери), международни експерти, местни занаятчии и индустрии. Програмите включват семинари, теренна работа, експертни срещи, лекции, работилници, презентации, изложби, прожекции на филми и пърформанси.

“От Кичука до Париж” от 2 до 7 юли 2018 г.

Темата на тазгодишното издание е “От Кичука до Париж” - колективно изследване в търсене на по-хармонична, социална и екологична среда за общността. Основна локация е пространството на читалище “Тракия - Пловдив -2008” в квартал “Кючук Париж”.

Предвидени са срещи с местни производители и жители на място в квартала. Ще се събират данни и истории за техните умения и знания, свързани с машините и материалите, които използват. Вниманието е насочено към неизползваните остатъчни материали от производствените процеси. Събраната информация ще бъде отправна точка в разработването на нови дизайнерски решения - от табела на читалището, направена от отпадъчен материал на близката работилница, до съоръжение за информация, гъвкави мебели или декоративна стена.

Водещи на работилницата са холандския пространствен дизайнер и архитект Елмо Вермяйс и продуктовите дизайнери от българското студио Тухла - Ростислав Димитров, Владимир Кирчев и Захари Радев.

През 2019 

Отново в читалище “Тракия - Пловдив -2008” - дискусионен форум и практични изпълнения на проекти, генерирани по време на и след работилницата от 2018 година. Тези проекти ще бъдат част от контекста на пространството и ще останат в неговата инфраструктура като действащ пример за възможностите, генерирани от осъщественото проучване и силата на дизайна.


Проектът “Know-How Show-How Международна академия за креативно мислене и дизайн процеси” се осъществява от Фондация “Know-How”.


Подробна информация за проекта и събитията, свързани с него, може да откриете на 2018.knowhowshowhow.org и на www.facebook.com/knowhowshowhow.


Международна лятна академия за дизайн в Пловдив

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата