Кино Космос

"Кино Космос“ е ключов проект в програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

Проектът "Кино Космос" е заложен още в предварителната програма на Пловдив, подготвена за кандидатурата му за Европейска столица на културата 2019. От втората половина на 2015 г. (когато Пловдив официално получи титлата) проектът е актуализиран в практическа перспектива спрямо основната идейна концепция за съхраняване и реновиране на изоставената сграда на бившето кино, представляваща архитектурно наследство от социалистическия период в страната ни.

Водещ елемент в този проект е историята на гражданската инициатива за спасяването от разрушаване на сградата на кино „Космос“, което превърна проекта в нещо повече от сграда. От 2011 г. пространството на бившия киносалон е домакин на дейности, свързани с кино, визуални изкуства, сценични изкуства, артистични представления, както и семинари, образователни и развлекателни програми за деца. Оттогава кино „Космос“ по естествен път се превърна в символ на гражданското участие, алтернативната култура и младежката сцена в града, с потенциал да се превърне в нов модерен културен център.

00

Стратегия и съдържание:

"Кино Космос" притежава потенциала да се превърне в наследство от инициативата Европейска столица на културата в Пловдив и да служи като символ на проекта. Освен инфраструктурните инвестиции за обновяване на сградата – процес, който вече е започнал и за който разчитаме на партньорството на Община Пловдив, приоритетите на проекта включват проучването на добри примери и практики и въвеждането на нови управленски модели за управление и задаването на програма на културния център, включването на широка гама от дейности и привличането на бизнеса като потенциален партньор, включително и на ниво съдържание.

Дейностите, осъществени до този момент в рамките на проекта, включват серия от срещи с основните културни оператори в Пловдив за проучване на техните виждания за бъдещите функции на сградата, партньорство за проекта „Цветът на Космос“ по време на фестивала "НОЩ/Пловдив" 2016, както и за международното представяне на този проект.

Основната стратегия има за цел киното да се свърже в партньорство с подобни институции и пространства в рамките на мрежата „Eвропейска столица на културата“, да се създаде съдържание, свързано с музика, кино, съвременна култура и младежки проекти, както в пространството на кино „Космос“, така и извън него, в кварталите на Пловдив.

Киното е предпочитано място за събития на някои от големите фестивали в Пловдив и основни партньори на програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, сред които "Нощта на музеите и галериите" в Пловдив и събитията "One Design Week", "One Architecture Week" и "One Dance Week" на Фондация "ЕДНО". "Кино Космос" е и тема на обмен с други Европейски столици на културата като Пафос 2017, Матера 2019, на изложби и дискусии.


Свързана с активностите по проекта е и дипломната работа на българския архитект Иван Чолаков (завършил архитектура в УАСГ - София, през 2011 г. и магистратура по специалността “Енергийно ефективен дизайн” към Университета по приложни науки в Аугсбург, Германия), която той ни предостави като примерен сценарий за усвояването на заложеният потенциал на сградата, с надеждата да успее да допринесе пряко или да провокира индиректно идеи за бъдещето развитие на сградата и града.

Темата на магистратурата е свързана с кино "Космос" като обект на анализ и изследване -  "Параметрично оптимизирани пасивни подходи за енергийното саниране на Кино Космос в Пловдив, България" (Parametrically Optimized Passive Strategies for the Energetic Refurbishment of the Cosmos Cinema in Plovdiv, Bulgaria).

Дипломната работа разглежда енергийно саниране на съществуващия сграден фонд и функционалната му реинтеграцията и адаптация към нуждите на съвременното общество. Изследванията и анализът са в съзвучие с актуалните глобални тенденции в сферата на архитектурата и строителството в контекста на предстоящия преход към възобновяеми и климатично-неутрални енергийни източници и ресурси. В търсене на най-икономичния вариант, разработката предоставя оценка на възможностите и подходите за постигане на експлоатационен комфорт в сградата без необходимостта от електрическа климатизация. Разработката и функционалната концепция се базират на предложението за развитието на сградата като културен център.


Дипломната работа на архитект Иван Чолаков на български е тукОригиналния вариант на английски език може да разгледате тук


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата