Международен младежки фестивал на акварела Пловдив 2019

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Реката

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

ADATA AiR

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението
ADATA AiR е резидентна програма с фокус върху градския пейзаж на Пловдив.

Река на въображението - Клъстер от платформа Трансформиране в програмата на Пловдив 2019

Река Марица (480 км) е най-дългата на Балканите. Тя извира от Рила и преминава през България, Турция и Гърция. Тя е един от най-важните елементи в екосистемата на Пловдив, но гражданите са изгубили емоционалната си връзка с нея. Ето защо целта на този “клъстер” е чрез различни дейности и инициативи да бъде започнат процес по съживяването на реката и на остров Адата - чрез култура, изкуство и зелени иновации.

Проектите в този клъстер са фокусирани върху превръщането на крайречните зони в градски оазис - чрез рециклиращо и зелено изкуство, устойчив дизайн, архитектурни стратегии, място за алтернативен туризъм, образователни и социални инструменти за подобряването на връзката между природата и града. Активностите, свързани с "Остров Адата и река Марица", са изведени като ключов проект в клъстера.


Инициатори


Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата