Съвременните технологии и кукления театър – творческа лаборатория

Съвременните технологии и кукления театър – творческа лаборатория е проект за реализиране на първата в гр. Пловдив творческа лаборатория за артисти от областта на кукления театър.

Основната цел е изследване на възможностите и средствата, чрез които съвременните технологии могат да обогатят театралния спектакъл, да спомогнат за по-пълноценно представяне на художествените идеи, без това да нарушава спецификата на кукленото изкуство. В кукления театър технологиите навлизат все по-активно.

В рамките на десет дни от 1-ви до 10-ти през юли 2022 г., артисти от областта на кукления театър, съвместно със специалисти по дигитални технологии ще експериментират с видео технологии и мултимедия, мобилни приложения, 3D мапинг, звуков и светлинен дизайн, AR, VR. В центъра на тези изследвания е поставена куклата – като основно изразно средство и задачата да се изследва синтеза между нея и дигиталния свят. 

Темата на лабораторията е „Граница“:В центъра на тези търсения е куклата като основно изразно средство в кукления театър и задачата да се изследва синтеза между нея и дигиталния свят. Целта е да се изследват допирните точки между технологиите и кукленото изкуство и къде те се разминават.

Резултатите е предвидено да бъдат представени пред публика, на 10-ти юли от  19:00 ч. в последния ден от събитието, както и в дигиталните комуникационни канали на Сдружение "Международен куклено-театрален фестивал "Двама са малко - трима са много" и партньорите по проекта и по време на изданието на МКТФ "Двама са малко - трима са много" & TheatAir. Художествени ръководители на лабораторията са Евелина Кьосовска и Веселин Бойдев, режисьори в Държавен куклен театър Пловдив. 

Откритото по време на лабораторията ще се използва за създаване на спектакъл, съвместно с ДКТ – Пловдив, което е предпоставка за устойчивост и развитие и представя проекта пред различни публики от страната и чужбина.  

Темите, в основата на изследването са:

  • Метаморфоза – не само на сценичния персонаж, но и на средата;
  • Илюзия – като средство за въздействие;
  • Мултипликация – често срещан похват в куклената драматургия, но и отрязък от движение, кадър от действие;
  • Деформация – на куклата, на материала, на психофизиката.

Проектна идея на на СНЦ "Международен куклено-театрален фестивал "Двама са малко - трима са много", част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив - Европейска столица на културата.


Съвременните технологии и кукления театър - творческа лаборатория | 1-10 юли 2022

Кога
Програмa Трансформиране

Съвременните технологии и кукления театър - творческа лаборатория | Публично представяне 10 юли

Кога
Програмa Трансформиране

Съвременните технологии и кукления театър - творческа лаборатория започва от днес 1 юли!

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата